Korupce jako deviantní a patologické chování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Korupce jako deviantní a patologické chování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sekot, Aleš
dc.contributor.author Zelený, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:03:39Z
dc.date.available 2010-07-16T02:03:39Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4661
dc.description.abstract Práce je zaměřena na jeden z nejzávažnějších sociálně-patologických jevů současnosti - na korupci. Jsou zde charakterizovány sociální deviace a sociálně patologické jevy a v návaznosti na jejich vymezení je podána definice pojmu "korupce". V další části práce jsou vyjmenovány příčiny korupce, rozebrány její typické formy a vysvětleny společenské důsledky tohoto jevu. V centru pozornosti další části práce je korupční klima v České republice. Tato část práce obsahuje jak historický exkurs k problematice korupce, tak i specifikaci vývojových tendencí korupce po roce 1989. Součástí této části práce jsou též výsledky výzkumu, který byl autorem k problematice korupce proveden. Poslední kapitola práce pojednává o možnostech působení proti korupci. Tato opatření jsou diskutována po jednotlivých hlavních oblastech, v nichž působení proti korupci nejčastěji připadá do úvahy - legislativní, organizační a technické, výchovně vzdělávacích aktivit a mezinárodní spolupráce. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 277133 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject korupce cs
dc.subject úplatkářství cs
dc.subject příčiny korupce cs
dc.subject formy korupce cs
dc.subject důsledky korupce cs
dc.subject působení proti korupci cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Corruption en
dc.subject bribery en
dc.subject causes of corruption en
dc.subject forms of corruption en
dc.subject consequences of corruption en
dc.subject anti-corruption activities en
dc.subject corruption prevention en
dc.title Korupce jako deviantní a patologické chování cs
dc.title.alternative Corruption as a deviant and pathological behaviour en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Radvan, Eduard
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on one of the most serious social pathological phenomena of today - corruption. The author characterises corruption-related social deviations and social pathological phenomena, subsequently defining the notion of corruption on the basis of their characterisation. The following part of the thesis lists the causes of corruption, analyses the typical forms of corruption and explains social consequences of this phenomenon. The corruption climate in the Czech Republic is the focus of attention of the following part of the thesis. This part includes a brief history of corruption in the country and specification of development trends in corruption after 1989. The thesis also includes results of a research into the issue of corruption carried out by the author. The final chapter deals with the options of anti-corruption activities. These measures are discussed for the most likely fields where anti-corruption activity makes sense - legislative, organisational and technological, educational and the field of international cooperation. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006303
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade C
local.subject protikorupční politika cs
local.subject jevy sociálně patologické cs
local.subject anti-corruption politics en
local.subject deviant behavior en


Files in this item

Files Size Format View
zelený_2007_bp.pdf 270.6Kb PDF View/Open
zelený_2007_vp.doc 23Kb Microsoft Word View/Open
zelený_2007_op.pdf 428.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account