Porod do vody

DSpace Repository

Language: English čeština 

Porod do vody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Andrea
dc.contributor.author Marášková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:06:27Z
dc.date.available 2010-07-16T02:06:27Z
dc.date.issued 2007-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4668
dc.description.abstract Práce je zaměřena na porod do vody jako jednu z možností, jak v součesné době porodit dítě. Teoretická část se zabývá fyziologií porodu, psychologickými aspekty porodu, obsahuje informace o porodech do vody v zahraničí a stanoviska České gynekologicko-porodnické společnosti o porodech do vody. V praktické části zjišťuji pomocí dotazníkového šetření odkud respondenti čerpají informace o porodech do vody, jestli jsou tyto informace dostatečné a jaký mají svůj náhled na porod do vody. Praktická část také obsahuje statistické šetření porodů do vody a rozhovor se ženou po porodu do vody. Součástí práce je návrh informační brožury o porodu do vody pro širokou veřejnost. cs
dc.format 73 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 638729 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject porod cs
dc.subject porod do vody cs
dc.subject matka cs
dc.subject dítě cs
dc.subject informace o porodech do vody cs
dc.subject childbirth en
dc.subject waterbirth en
dc.subject mother en
dc.subject baby en
dc.subject informations about waterbirths en
dc.title Porod do vody cs
dc.title.alternative Waterbirth en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brychtová, Pavla
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated Work focuses waterbirth as a posibility of giving the baby at present. In theoretical part deals with physiology of childbirth, psyhical of childbirth, contains informations about waterbirths in foreign countries and standpoints Czech obsterician compyny about waterbirth. In practical part heve been trying to find out by means of questionnare where the respondents get informations about waterbirth, sufficiency of the informations and the respondents have opinion about waterbirth. Practical part contains statistics waterbirth and contains conversation with woman, which use waterbirth, too. Part of work is proposal of information brochure about waterbirth for the wide public. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6585
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
marášková_2007_bp.pdf 623.7Kb PDF View/Open
marášková_2007_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
marášková_2007_op.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account