Zdravý životní styl

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zdravý životní styl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rogožanová, Lenka cs
dc.contributor.author Brázda, Milan cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:09:57Z
dc.date.available 2010-07-16T02:09:57Z
dc.date.issued 2006-11-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4680
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zdravým životním stylem a předkládá jej jako cestu, jak si člověk může zachovat tělesnou a dušení svěžest a zdraví i v dnešní době, která se vyznačuje, na jedné straně neustálým zrychlováním a nárůstem požadavků na výkon, nepřeberným množstvím informací a škodlivých látek, které nás obklopují, na straně druhé nadbytkem dostupných potravin a úbytkem pohybu a neschopností relaxovat. V jednotlivých kapitolách se zabývá problematikou zdraví a životního stylu, stresu a možností jeho zvládání, vybraných technik cvičení a stravy, přičemž ukazuje vzájemnou propojenost těchto oblastí se zdravím. cs
dc.format 79 s. cs
dc.format.extent 1285039 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Zdraví cs
dc.subject determinanty zdraví cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject osobní pohoda cs
dc.subject psychosomatika cs
dc.subject stres cs
dc.subject náročné životní situace cs
dc.subject zvládání cs
dc.subject emoce cs
dc.subject cvičení cs
dc.subject fyzická kondice cs
dc.subject meditace cs
dc.subject relaxace cs
dc.subject jóga cs
dc.subject strava cs
dc.subject detoxifikace cs
dc.subject civilizační choroby cs
dc.subject Health en
dc.subject determinant sof health en
dc.subject life style en
dc.subject duality of life en
dc.subject well-being en
dc.subject psychosomatice en
dc.subject stress en
dc.subject difficult life situations en
dc.subject managing en
dc.subject emotions en
dc.subject exercising en
dc.subject physical condition en
dc.subject meditation en
dc.subject ralaxation en
dc.subject yoga en
dc.subject nourishment en
dc.subject detoxification en
dc.subject civilization diseases en
dc.title Zdravý životní styl cs
dc.title.alternative Healthy lifestyle en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kohoutek, Rudolf cs
dc.date.accepted 2007-01-29 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis is focusing on healthy life style and shows a way, how we can keep physical and psychical freshness and health even nowadays. On one hand present day's society is characterized by continuous acceleration of life style, increased pressure on man's abilities and flow of wide range and different kinds of information. Mankind is exposed to negative influence of noxious agents damaging whole enviroment. On the other hand there is over -supply of easy accessible food, lack of movement and incapability to relax. In particular sections of this thesis following questions are to be discussed: health and life style, stress and how to manage it, sellected technique of exercising and nourishment, interaction of previously mentioned areas with health. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004277
dc.date.assigned 2005-12-16 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
brázda_2007_bp.pdfBlocked 1.225Mb PDF View/Open
brázda_2007_vp.doc 44.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account