A Business Plan for Setting Up a Bar

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

A Business Plan for Setting Up a Bar

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dokulil, Jiří
dc.contributor.author Matuška, Daniel
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:42Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:42Z
dc.date.issued 2020-11-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46885
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu baru s názvem Underground Bar. Bar je zaměřen na vyplnění díry na trhu, kterou představuje nedostatečný výběr míst, kam jít strávit večer. Bar bude nabízet typický sortiment alkoholických i nealkoholických nápojů. Práce je rozdělena na dvě části. První část je část teoretická, popisující základy podnikání, podnikatelské prostředí, druhy podniků a typy analýz, které se objevují v praktické části. Praktická část je zaměřena na podnikatelský záměr jako takový, přičemž se opírá o poznatky z teoretické části. Praktická část je vypracována na základě výsledku marketingového mixu, PEST, Porter a SWOT analýzy. Ve finančním plánu se objevují tři varianty vývoje, podle jejichž výsledků byl podnik vyhodnocen jako perspektivní
dc.format 55 s. (86 475 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject bar cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject finanční plán cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject analýza trhu cs
dc.subject business plan en
dc.subject bar en
dc.subject entrepreneurship en
dc.subject financial plan en
dc.subject marketing plan en
dc.subject market analysis en
dc.title A Business Plan for Setting Up a Bar
dc.title.alternative A Business Plan for Setting Up a Bar
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dujka, Petr
dc.date.accepted 2021-06-17
dc.description.abstract-translated Aim of this bachelor thesis is to compile a business plan for a bar called the Underground Bar. The bar is aiming at filling the gap in the market, represented by an insufficient choice of places to spend the night out. The bar will provide a typical range of goods of both alcoholic and non-alcoholic beverages. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical, describing the basics of entrepreneurship, business environment, types of businesses and types of analyses, that occur in the practical part. The practical part focuses on the business plan itself and is based on the findings from the theoretical part. Furthermore, it is based on the results of marketing mix, PEST analysis, Porter analysis and SWOT analysis. Three variants of development occur in the financial plan according to which the business is considered to be perspective.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 59034
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2021-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
matuška_2021_dp.pdf 1.839Mb PDF View/Open None
matuška_2021_op.doc 62.5Kb Unknown View/Open None
matuška_2021_vp.doc 52Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account