Barriers to Implementing Industry 4.0 Technologies in the Business Environment

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Barriers to Implementing Industry 4.0 Technologies in the Business Environment

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dujka, Petr
dc.contributor.author Vozárová, Zuzana
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:43Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:43Z
dc.date.issued 2020-11-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46905
dc.description.abstract Táto bakalárska práca je zameraná na Priemysel 4.0 a jeho technológie, pričom sa sústredí najmä na bariéry ich implementácie v malých a stredných podnikoch (MSP) v Európe. Cieľom tejto práce je zistiť, aká je najväčšia bariéra implementácie Priemyslu 4.0 pre malé a stredné podniky, ako aj určiť najdôležitejšiu vlastnosť implementácie Priemyslu 4.0 a analyzovať, či možnosti implementácie Priemyslu 4.0 majú iba veľké podniky, vzhľadom na finančnú náročnosť takejto implementácie. Práca je postavená na predpoklade, že nerovnosť medzi veľkými podnikmi a malými/strednými podnikmi v kontexte Priemyslu 4.0 môže spôsobiť vážne nevýhody malých a stredných podnikov, ktoré môžu byť z trhu odstránené veľkými podnikmi. Dôvodom potreby preskúmať túto tému je skutočnosť, že pozornosť výskumných pracovníkov sa často venuje veľkým podnikom a preto je potrebný ďalší výskum zameraný na malé a stredné podniky.
dc.format 55
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Priemysel 4.0 cs
dc.subject digitalizácia cs
dc.subject MSP cs
dc.subject bariéry cs
dc.subject finančné prostriedky cs
dc.subject Európska Únia cs
dc.subject Industry 4.0 en
dc.subject digitisation en
dc.subject SMEs en
dc.subject barriers en
dc.subject financial resources en
dc.subject European Union en
dc.title Barriers to Implementing Industry 4.0 Technologies in the Business Environment
dc.title.alternative Barriers to Implementing Industry 4.0 Technologies in the Business Environment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Drábková, Lenka
dc.date.accepted 2021-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on Industry 4.0 and its technologies, especially on the barriers of their implementation in small and medium-sized enterprises (SMEs) within Europe. This work aims to find out the biggest barrier of Industry 4.0 implementation for SMEs and determine the most important feature for Industry 4.0 implementation, as well as to analyse whether only large enterprises have possibilities to implement Industry 4.0, as it requires a lot of financial resources. Based on this assumption, we might predict that the inequality between large enterprises and SMEs in the context of Industry 4.0 could cause serious disadvantages for SMEs, and they might be driven out of the market by large enterprises. The need to examine this topic is because the attention of researchers is often given to large enterprises and further research focused on SMEs is necessary.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 59065
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-05-07


Files in this item

Files Size Format View Description
vozárová_2021_dp.pdf 2.400Mb PDF View/Open None
vozárová_2021_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
vozárová_2021_vp.doc 51Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account