Chemické vlastnosti konopných olejů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Chemické vlastnosti konopných olejů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rudolf, Ondřej
dc.contributor.author Bočánová, Alžběta
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:43Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:43Z
dc.date.issued 2021-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46912
dc.description.abstract Tato diplomová práce je věnována charakterizaci konopných olejů. V teoretické části práce bylo nejprve představeno konopí jako rostlina. Dále byl zmíněn způsob pěstování této rostliny a její největší vývozci. Krátce bylo zmíněno využití konopí jako rostliny. Poté byl charakterizován konopný olej, jeho získávání, vlastnosti, složení oleje a také využití konopného oleje. Dále je teoreticky zmíněné, jak lze konopný olej charakterizovat. V praktické části této práce je olej charakterizován pomocí vybraných metod. Byla zvolena charakterizace pomocí tukových čísel, dále charakteristika mastných kyselin metodou methylesterů na plynové chromatografii a nakonec analýza oxidace konopných olejů na přístroji Rancimat.
dc.format 76
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konopí cs
dc.subject konopný olej cs
dc.subject tuková čísla cs
dc.subject plynová chromatografie cs
dc.subject rancimat cs
dc.subject hemp en
dc.subject hemp seed oil en
dc.subject fat numbers en
dc.subject gas chromatography en
dc.subject rancimat en
dc.title Chemické vlastnosti konopných olejů
dc.title.alternative Chemical Properties of Hemp Oils
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Věra
dc.date.accepted 2021-06-08
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is devoted to the characterization of hemp oils. In the theoretical part of the work, cannabis was first introduced as a plant. The method of growing this plant and itslargest exporters were also mentioned. The use of cannabis as a plant was briefly mentioned. Then, hemp oil was characterized, its acquisition, properties, oil composition and also the use of hemp oil. It i salso theoretically mentioned how hemp seed oil can be characterized. In the pactical part of this work, the hem seed oil is characterized using selected method. The characterization using fat numbers, the characterization of fatty acids by the method of methyl esters on gas chromatography and finally the analysis of the oxidation of hemp oils on the Rancimat device were chosen.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Biomateriály a kosmetika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Biomateriály a kosmetika cs
dc.thesis.degree-program Biomaterials and Cosmetics en
dc.identifier.stag 59077
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
bočánová_2021_dp.pdf 3.146Mb PDF View/Open None
bočánová_2021_op.pdf 897.9Kb PDF View/Open None
bočánová_2021_vp.pdf 727.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account