Antimikrobiální polymerní filmy na bázi zeinu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Antimikrobiální polymerní filmy na bázi zeinu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlaříková, Jana
dc.contributor.author Pekárková, Kateřina
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:44Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:44Z
dc.date.issued 2021-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46928
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou přípravy a charakterizace filmů na bázi přírodních polymerů, zeinu a chitosanu, s přídavkem různých typů aktivních látek, resp. jejich směsí. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku filmů na bázi proteinů, na jejich přípravu a také na faktory, které ovlivňují jejich výsledné vlastnosti. Poslední kapitola je věnována konkrétním aktivním látkám, které polymerním filmům zajišťují jejich antimikrobiální účinnost. Praktická část se zabývá přípravou filmů na bázi zeinu a kompozitních zein/chitosanových filmů s obsahem aktivních složek (monoacylglycerol kyseliny laurové, esenciální oleje). Kromě hodnocení vzhledu a morfologie byly taktéž studovány mechanické a povrchové vlastnosti. V neposlední řadě byl ověřován antimikrobiální účinek připravených filmů proti vybraným druhům mikroorganismů.
dc.format 84 s. (107 211 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zein cs
dc.subject chitosan cs
dc.subject esenciální olej cs
dc.subject monolaurin cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject smáčivost cs
dc.subject antimikrobiální aktivita cs
dc.subject zein en
dc.subject chitosan en
dc.subject essential oil en
dc.subject monolaurin en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject wettability en
dc.subject antimicrobial activity en
dc.title Antimikrobiální polymerní filmy na bázi zeinu
dc.title.alternative Antimicrobial Zein-based Polymer Films
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Janalíková, Magda
dc.date.accepted 2021-06-09
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the preparation and characterization of films based on natural polymers, zein and chitosan, with the addition of various types of active substances, respectively mixtures thereof. The theoretical part is focused on the characteristics of protein-based films, their preparation and also on the factors that affect their final properties. The last chapter is devoted to specific active substances that provide antimicrobial activity in polymer films. The practical part deals with the preparation of zein-based films and composite zein/chitosan films containing active ingredients (lauric acid monoacylglycerol, essential oils). As well as to the evaluation of appearance and morphology, mechanical and surface properties were also studied. In conclusion, antimicrobial effect of prepared films against selected species of microorganisms was verified.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Biomateriály a kosmetika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Biomateriály a kosmetika cs
dc.thesis.degree-program Biomaterials and Cosmetics en
dc.identifier.stag 59096
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
pekárková_2021_dp.pdf 4.324Mb PDF View/Open None
pekárková_2021_op.pdf 836.6Kb PDF View/Open None
pekárková_2021_vp.pdf 750.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account