Studium možnosti přídavku přidatných látek na jakost mléčných výrobků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium možnosti přídavku přidatných látek na jakost mléčných výrobků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrabě, Jan
dc.contributor.author Jiříčková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:22:59Z
dc.date.available 2010-07-16T02:22:59Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4698
dc.description.abstract Tato diplomová práce zkoumá vliv různých doporučených stabilizátorů na jakost termizo-vaných sýrů. Počáteční experimenty s rozsáhlým souborem stabilizátorů byly realizovány na výrobním zařízení ve školním poloprovoze. Následovalo hodnocení těchto výrobků a doporučení redukovaného počtu stabilizátorů pro další výroby. Po ukončení výběru byly doporučeny dva nejlepší stabilizátory mlékárně Kromilk spol. s r. o. v Kroměříži pro plnou standardní výrobu, s daným technologickým postupem, která byla provedena na provozním zařízení mlékárny Kromilk spol. s r. o. v Kroměříži. Termizované sýry byly podrobeny chemické, senzorické a mikrobiologické analýze. Reo-logické vlastnosti se posoudily dynamickou oscilační reometrií. Popsanými metodami byly vybrány dva nejvhodnější stabilizátory do termizovaných sýrů a z těchto dvou doporučen mlékárně Kromilk spol. s r. o. stabilizátor NATUR TERMIX B1, který nejlépe ovlivnil jakost termizovaného sýru a je ekonomicky nejvýhodnější, takže mlékárna při dodržení kvalitativních standardů dosáhne i ekonomicky výhodné výroby. cs
dc.format 80 s., 11 s. příloh cs
dc.format.extent 1181998 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject termizovaný sýr cs
dc.subject stabilizátory cs
dc.subject termizace cs
dc.subject chemická analýza cs
dc.subject mikrobiologická analýza cs
dc.subject senzorická analýza cs
dc.subject reologické vlastnosti cs
dc.subject thermiz cheese en
dc.subject stabilizer en
dc.subject chemical analysis en
dc.subject microbiology analysis en
dc.subject sensorial analysis en
dc.subject rheology characteristics en
dc.title Studium možnosti přídavku přidatných látek na jakost mléčných výrobků cs
dc.title.alternative Study of possibilities bonuse of adjuncted material on quality of milk products en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Buňka, František
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated There is examined influence of several recommended stabilizers on thermiz chees quality in this master thesis. Initiatory experiments with extensive set of stabilizers were realized on production facility in school pilot plant. It followed by the classification of these pro-ducts and there was recommended reduced amount of stabilizers for next production. When the selection was done there were recommended two prime stabilizers to diary works Kromilk spol. s.r.o. in Kroměříž for full standard production with exist technological pro-cess. This full standard production was fulfilled in operation equipment of diary work Kro-milk spol.s r.o. in Kroměříž. Thermiz chees were conquered by chemical, sensorial and mikrobiology analyse. Rheology characteristics were judged by dynamic oscillatory reome-tri. There were choose two optimal stabilizers for thermiz chees on base of these circumscribed metods and from these two stabilizers was directed NATUR TERMIX B1 to diary work Kromilk spol. s r.o., which best affected quality of thermiz chees and is economically op-timal. So this diary work along with compliance of qualitative standards achieve also eco-nomically profitable production. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5192
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
jiříčková_2007_dp.pdf 1.127Mb PDF View/Open
jiříčková_2007_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
jiříčková_2007_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account