Terapeutická komunita jako forma léčby

DSpace Repository

Language: English čeština 

Terapeutická komunita jako forma léčby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ernest, Barbara
dc.contributor.author Bártová, Ivona
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:23:27Z
dc.date.available 2010-07-16T02:23:27Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4700
dc.description.abstract V bakalářské práci pojednávám o terapeutické komunitě jako o jedné z forem léčby. Konkrétně jsem se zabývala terapeutickou komunitou pro drogově závislé. Má práce je rozdělena na dvě části.V teoretické části se zabývám popisem terapeutické komunity pro drogově závislé její historií, uvádím typy komunit. Celkově chrakterizuji terapeutickou komunitu, její fungování. V praktické části již specificky analyzuji svůj pobyt v Terapeutické komunitě KROK. Jde o kvalitativní metodu: analýzu spontánních produktů, kde zpracovávam deník, který jsem si psala během pobytu v Terapeutické komunitě KROK. cs
dc.format 56s. cs
dc.format.extent 1018007 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject terapeutická komunita pro drogově závislé cs
dc.subject typy komunit cs
dc.subject terapeutický tým cs
dc.subject skupinová terapie cs
dc.subject analýza spontánních produktů cs
dc.subject deník cs
dc.subject therapeutic community for drug addicted people en
dc.subject types of communities en
dc.subject therapeutic team en
dc.subject group therapy en
dc.subject the analysis of spontaneous products en
dc.subject diary en
dc.title Terapeutická komunita jako forma léčby cs
dc.title.alternative Therapeutic community as of treatment form en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Enachescu-Hroncová, Iva
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with terapeutic community as one of treatment forms. I focused on therapeutic community for drug addicted people. My bachelor thesis is divided into two parts. In theoretical part I concerned with discription of therapeutic community for drug addicted people, the history of tis community and I mention types of communities. I desribe therapeutic community and its function. In practical part I analyse my staying in the Terapeutic community KROK. I used qualitative method of the research, concretely analysis of spontaneous products, where I process my diary, which I wrote during my staying in the Therapeutic community KROK. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6777
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade C
local.subject protidrogová terapie cs
local.subject drug dependence therapy en


Files in this item

Files Size Format View
bártová_2007_bp.pdf 994.1Kb PDF View/Open
bártová_2007_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
bártová_2007_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account