Kvalita života u nemocných s bolestí, problematika pacientů s bolestmi zad

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života u nemocných s bolestí, problematika pacientů s bolestmi zad

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovářová, Stanislava
dc.contributor.author Janošíková, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:30:49Z
dc.date.available 2010-07-16T02:30:49Z
dc.date.issued 2007-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4722
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma: ,,Kvalita života u nemocných s bolestí, problematika pacientů s bolestmi zad" se skládá z teoretické a praktické části. Teoretickou část jsem rozdělila na čtyři části. V té první jsem se zabývala kvalitou života, dále pak fyziologií a patofyziologií bolesti. Největší část jsem věnovala problematice bolesti zad, kde jsem zahrnula funkci páteře, historii, dělení, příčiny, diagnostiku, léčbu a prevenci. V závěru jsem se okrajově zmínila o ambulancích bolesti. V praktické části se zabývám výzkumem pomocí dotazníkového šetření u klientů s bolestmi zad, zpracováním získaných údajů, které jsem graficky a procentuálně vyhodno-tila a jejich využitím v praxi. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak ovlivňuje bolest zad životní styl a psychiku nemocných a pomocí získaných informací přispět ke zkvalitnění života těchto nemocných. cs
dc.format 89 s. , 24 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 6506193 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Klíčová slova: Kvalita života cs
dc.subject fyziologie bolesti cs
dc.subject patofyziologie bolesti cs
dc.subject bolest zad cs
dc.subject ambulance bolesti cs
dc.subject Key words: Quality of life en
dc.subject physiology of pain en
dc.subject physiology of pathological pain en
dc.subject backache en
dc.subject ambulatory treatment of pain en
dc.title Kvalita života u nemocných s bolestí, problematika pacientů s bolestmi zad cs
dc.title.alternative Quality of life of patients with pain, issues concerning patients with backaches en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Borová, Markéta
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated The bachelor's degree dissertation: ,,Quality of life of patients with pain, issues concerning patients with backaches" consists of a theoretic and practical life. The theoretical part is divided into four parts. The first part deals with the quality of life, physiology and pathological physiology of pain. The largest part deals with the issues of vertebral pains, which include the affected functionality of the backbone, history, classifi-cation, diagnostics, treatment and prevention. The conclusion contains a brief remark on ambulatory treatment of pain. The practical part contains a questionnaire based survey, processing of data collected from patients with backaches, assessing these data proportionally in the form of a graph, and the use of these data in practice. The aim of the survey is to discover how backache influences the patients' lifestyle and mental condition and to use the information collected to improve these patients' quality of life. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 5307
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
janošíková_2007_bp.pdfBlocked 6.204Mb PDF View/Open
janošíková_2007_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
janošíková_2007_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account