American Mobile Operators in Addressing Customers/Potential Customers: A Linguistic Approach

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

American Mobile Operators in Addressing Customers/Potential Customers: A Linguistic Approach

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drábková, Lenka
dc.contributor.author Pomykalová, Kamila
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:39:15Z
dc.date.available 2021-07-26T07:39:15Z
dc.date.issued 2020-11-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/47398
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje primárně na jazyk a lingvistické prostředky používané v reklamě tří vybraných amerických mobilních operátorů: AT&T, Verizon a T-Mobile. Teoretická část popisuje marketing, reklamu a reklamu v médiích. Dále popisuje vizuální stránku reklamy. Analýza sleduje použití vybraných lingvistických prostředků jednotlivými operátory a jejich účel při oslovení zákazníků. Rovněž porovnává účinnost prostředků volených operátory při tvorbě jejich reklamy. Vizuální stránka je analyzována pouze okrajově. Analýza prokazuje, že američtí mobilní operátoři používají stejné nebo podobné lingvistické prostředky při oslovování zákazníků a také k vytvoření úspěšné reklamy.
dc.format 74 s. (94 396 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject reklama cs
dc.subject oslovování zákazníků cs
dc.subject američtí mobilní operátoři cs
dc.subject lingvistická analýza cs
dc.subject vizuální stránka cs
dc.subject advertising en
dc.subject addressing customers en
dc.subject American mobile operators en
dc.subject linguistic analysis en
dc.subject visual side en
dc.title American Mobile Operators in Addressing Customers/Potential Customers: A Linguistic Approach
dc.title.alternative American Mobile Operators in Addressing Customers/Potential Customers: A Linguistic Approach
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Shurma, Svitlana
dc.date.accepted 2021-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis focuses primarily on the language and linguistic devices used in the advertisements of three selected American mobile operators: AT&T, Verizon and T-Mobile. The theoretical part of this thesis describes marketing, advertising and advertising in media. Furthermore, it describes the visual side of advertising. The analysis follows the use of the selected linguistic devices by individual operators and their purpose to address customers. It also compares the effectiveness of the devices chosen by the operators when creating their advertisements. The visual side is analysed only marginally. The analysis proves that American mobile operators use the same or similar linguistic devices to address customers but also to create a successful advertisement.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 59049
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2021-05-10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account