Domácí násilí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Domácí násilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav cs
dc.contributor.author Ferda, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:43:32Z
dc.date.available 2012-05-15T22:19:23Z
dc.date.issued 2007-04-17 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4753
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou domácího násilí a jeho možným řešením. V první části jsem popsal základní funkce rodiny a možné rizikové faktory, které mohou mít vliv na počátek domácího násilí. Dále jsem rozčlenil jednotlivé druhy domácího násilí. Samostatná kapitola je věnována změnám v právním systému, které pomohou obětem domácího násilí. Na základě předchozích zjištění lze konstatovat, že i přes stoupající počty obětí domácího násilí se situace z trestního hlediska zkvalitnila, ale stále zde chybí větší počet terapeutických programů pro rodiny, které by mohly výrazně přispět ke zlepšení situace. cs
dc.format 42 s. cs
dc.format.extent 315149 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 17.04.2012 cs
dc.subject Rodina cs
dc.subject funkce cs
dc.subject rizikové faktory cs
dc.subject šikana cs
dc.subject drogy cs
dc.subject týrání cs
dc.subject zneužívání cs
dc.subject fakta cs
dc.subject reakce cs
dc.subject právo cs
dc.subject Family en
dc.subject function en
dc.subject risk factors en
dc.subject chicane en
dc.subject drugs en
dc.subject torment en
dc.subject abuse en
dc.subject factor en
dc.subject reaction en
dc.subject law en
dc.title Domácí násilí cs
dc.title.alternative Domestic violence en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena cs
dc.date.accepted 2007-06-19 cs
dc.description.abstract-translated My Diploma Work deals with problem of domestic violence and its possible solutions. The first part focuses on basic functions of the family and possible risk factors which might influence the outset of domestic violence. Then follows the classification of various kinds of domestic violence. Another chapter deals with the changes in our legal system that can help the victims of domestic violence. Then follows a safety plan which a person exposed to domestic violence should know, and possible institutions/places the victim should contact in case of domestic assault. On the basis of previous findings we can say that in spite of increasing numbers of victims of domestic violence, the situation has improved in terms of legal assistance. However, there is still a lack of a larger numer of therapeutic programmes for famillies which could significantly help to make the situation better. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006279
dc.date.assigned 2006-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ferda_2007_bp.pdfBlocked 307.7Kb PDF View/Open
ferda_2007_vp.doc 47.19Kb Microsoft Word View/Open
ferda_2007_op.doc 52.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account