Připravenost učitelů základních škol ve Zlínském kraji na integraci handicapovaných žáků.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Připravenost učitelů základních škol ve Zlínském kraji na integraci handicapovaných žáků.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila
dc.contributor.author Suchánková, Vladimíra
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:44:11Z
dc.date.available 2010-07-16T02:44:11Z
dc.date.issued 2007-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4756
dc.description.abstract Cílem této práce je seznámit nejen pedagogy, ale i širší veřejnost s tím, jak jsou učitelé základních škol ve Zlínském kraji připraveni na integraci. Teoretická část pojednává o integraci (co je integrace, proces integrace, integrace z pohledu školy, ale i pohledu rodičů dětí s postižením).Dále se věnuji připravenosti učitelů na integraci po stránce psychické i odborné. V praktické části seznamuji s výsledky průzkumu připravenosti pedagogických pracovníků učících na základních školách ve Zlínském kraji. Výsledky přinášejí zajímavá zjištění. cs
dc.format 70 s., 6 s. text. příloh cs
dc.format.extent 1126971 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Faktory cs
dc.subject handicap cs
dc.subject individuální vzdělávací plán cs
dc.subject integrace cs
dc.subject integrované vzdělávání cs
dc.subject osoby se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject pedagogičtí pracovníci cs
dc.subject podpůrný učitel cs
dc.subject připravenost cs
dc.subject speciálně pedagogické centrum cs
dc.subject pedagogicko-psychologické poradenství cs
dc.subject škola cs
dc.subject učitelé cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject Factors en
dc.subject handicap en
dc.subject individual educational plan en
dc.subject integration en
dc.subject integrated education en
dc.subject people with special educational needs en
dc.subject pedagogues en
dc.subject promotive teacher en
dc.subject special pedagogical centre en
dc.subject readiness en
dc.subject educational-psychology consultancy en
dc.subject school en
dc.subject teachers en
dc.subject education en
dc.title Připravenost učitelů základních škol ve Zlínském kraji na integraci handicapovaných žáků. cs
dc.title.alternative The readiness of teachers at the primary schools in Zlín's region for the integration of the handicapped pupils. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated The purpose of this paper consists in informing not just specialists in pedagogy but also the general public about how far the primary school teachers of Zlin region are prepared for the integration. The theoretical part treats the issue of integration (what's the integration, the process of integration, the integration not only from the viewpoint of school but also from the viewpoint of disabled children's parents). I further deal with teachers' readiness for integration both in psychological and professional respect. The practical part deals with the results of the research work into the readiness of teachers and schoolmasters teaching at the primary schools in Zlin region. The results are showing very interesting findings. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6781
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
suchánková_2007_bp.pdf 1.074Mb PDF View/Open
suchánková_2007_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
suchánková_2007_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account