Distribuce léčiv

DSpace Repository

Language: English čeština 

Distribuce léčiv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strohmandl, Jan
dc.contributor.author Chromcová, Lucie
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:54:15Z
dc.date.available 2021-07-26T10:54:15Z
dc.date.issued 2019-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/47629
dc.description.abstract Tato práce znázorňuje vybrané části distribučního řetězce v oblasti farmaceutické společnosti z pohledu manipulačních činností důležitých pro přepravu náchylného zboží. Tyto činnosti byly zkoumány brainstormingem a hodnoceny metodou PERT. V práci je využit vývojový diagram činností s cílem vyhledat všechna úskalí těchto postupných kroků pro celkový distribuční proces. Ověřuje, zda je zde možnost snížit počet úkonů a tím i celkovou dobu řetězce ke splnění úkolů. Výsledkem řešení diplomové práce je návrh distribuce konkrétního logistického řetězce, který spočívá v upravení postupných kroků v distribučním řetězci. Navrhuje změnu v dojezdových a příjezdových časech na nakládku/vykládku a související úpravu přepravní trasy při přepravě léčiv z centrálního skladu na jednotlivá střediska. Návrh současně počítá se stanovením pravidel pro samotnou nakládku na vozidlo.
dc.format 82 s. (129 342 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Distribuce cs
dc.subject přeprava cs
dc.subject činnosti cs
dc.subject PERT metoda cs
dc.subject léčiva cs
dc.subject Distribution en
dc.subject transport en
dc.subject activities en
dc.subject PERT method en
dc.subject drugs en
dc.title Distribuce léčiv
dc.title.alternative Distribution of Pharmaceuticals
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Taraba, Pavel
dc.date.accepted 2020-08-31
dc.description.abstract-translated This work shows selected parts of the distribution chain in the pharmaceutical company in terms of handling activities important for the transport of susceptible goods. These activities were investigated by brainstorming and evaluated by the PERT method. The work uses a flowchart of activities in order to find all the pitfalls of these successive steps for the overall distribution process. It verifies whether there is a possibility to reduce the number of tasks and thus the total time of the chain to complete tasks. The result of the solution is a proposal for the distribution of a specific logistics chain. The proposal is to adjust the successive steps in the distribution chain. Specifically, it proposes a change in arrival and arrival times for loading / unloading. And the related modification of the transport route. The proposal provides for the establishment of rules for the actual loading onto the vehicle.
dc.description.department Ústav logistiky
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.identifier.stag 53860
dc.date.submitted 2020-07-30


Files in this item

Files Size Format View Description
chromcová_2020_dp.pdf 6.910Mb PDF View/Open None
chromcová_2020_op.pdf 389.0Kb PDF View/Open None
chromcová_2020_vp.pdf 309.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account