Tvořivost vychovatele a dětí ve skautském oddíle

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Tvořivost vychovatele a dětí ve skautském oddíle

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Tvořivost vychovatele a dětí ve skautském oddíle
Autor: Beranová, Jitka
Vedoucí: Kašpárková, Svatava
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tvořivostí vychovatele a dětí ve skautském oddíle. Na počátku teoretické části je seznámení s pojmem tvořivost, jejími kritérii, charakteristi-kou, fázemi, úrovněmi a faktory. Dále rozebírám osobnost vychovávajícího, historii a pro-gram českého skautingu v části, která napomáhá rozvoji dětské tvořivosti. V poslední kapi-tole teoretické části se orientuji na osobnosti skautského hnutí při výchově dětí k tvořivosti. Praktická část je rozdělena na výchovný projekt zaměřený na rozvoj tvořivosti dětí ve skautském oddíle, kde je podrobně rozebrán výzkumný problém. Ve druhé polovině prak-tické části jsou zmapovány metody a hodnocení výzkumu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4766
Datum: 2007-05-25
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 6782


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
beranová_2007_bp.pdfZablokované 7.959Mb PDF
beranová_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
beranová_2007_op.doc 53.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet