Edukace dětí se specifickými poruchami učení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Edukace dětí se specifickými poruchami učení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fejová, Ludmila
dc.contributor.author Světlíková, Svatava
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:48:12Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:41Z
dc.date.issued 2006-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4767
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá specifickými poruchami učení u žáků integrovaných v základních školách. Bylo zjištěno, že u žáků se specifickými poruchami učení, kde tato porucha byla diagnostikována včas a kde došlo ke kvalitní integraci na 1. stupni ZŠ, se neprojevují při přestupu na 2. stupeň výraznější potíže, než u žáků intaktní skupiny. cs
dc.format 46 s. cs
dc.format.extent 353885 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.11.2011
dc.subject Dyslexie cs
dc.subject dysgrafie cs
dc.subject dysortografie cs
dc.subject dyskalkulie cs
dc.subject dysmúzie cs
dc.subject dyspraxie cs
dc.subject specifické poruchy učení cs
dc.subject Dyslexia en
dc.subject dysgraphia en
dc.subject dysortographia en
dc.subject dyscalculia en
dc.subject dysmuzia en
dc.subject dyspraxia en
dc.subject specific teachings failures en
dc.title Edukace dětí se specifickými poruchami učení cs
dc.title.alternative Education of children with specific learning disorders en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated This bachelery work is dealing with specific teachings failures of pupils who are integreated in elementary schools. There was find out that pupils with specific teachings failures, by whose was such a failure duly diagnosted and these pupils were well reeducate, don't have, in comparison with pupils of the intact group, significant educational problems. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004202
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
světlíková_2007_bp.pdfBlocked 345.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account