Sociálně pedagogické aspekty resocializace prvoodsouzených

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociálně pedagogické aspekty resocializace prvoodsouzených

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František cs
dc.contributor.author Matějíček, Pavel cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:51:28Z
dc.date.available 2010-07-16T02:51:28Z
dc.date.issued 2007-04-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4776
dc.description.abstract V této bakalářské práci je popsána problematika vězeňství a vězeňského prostředí. Zabýval jsem se zejména zjišťováním subjektivního odrazu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici ve vědomí prvoodsouzených vězňů a pohledem na pobyt ve vězení očima odsouzených. V empirické (výzkumné části) jsem provedl výzkum metodou dotazníku a také volného rozhovoru u prvoodsouzených vězňů. Vybraných dvacet prvoodsouzených odpovědělo na otázky týkající se jejich pohledu na život ve věznici. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 534216 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Vězení cs
dc.subject vězeňství cs
dc.subject výkon vazby cs
dc.subject výkon trestu cs
dc.subject odsouzený cs
dc.subject prvoodsouzený cs
dc.subject trestní odpovědnost cs
dc.subject vězeňský personál cs
dc.subject penitenciární cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject programy zacházení cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject Prison en
dc.subject prison service en
dc.subject prison custody en
dc.subject prison sentence en
dc.subject convicted en
dc.subject firstconvicted en
dc.subject legally responsible en
dc.subject prison personnel en
dc.subject penitentiary en
dc.subject resocialization en
dc.subject program of dealing en
dc.subject adaptation en
dc.subject behaviour malfunction en
dc.title Sociálně pedagogické aspekty resocializace prvoodsouzených cs
dc.title.alternative Social pedagogic aspect of resocialization of firstconvicted en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2007-06-20 cs
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the theme of prison service and prison setting. I mainly inquired into revealing of subjective reaction on imprisonment in minds of those prisonners who where imprisnnoed for the first time and I also studied prisoners' views of the prison itself. In the empirical part I made a questionary research and interviews with prisonners imprisoned for the first time. Twenty of them answered the questions about their life in prison. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006322
dc.date.assigned 2006-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
matějíček_2007_bp.pdfBlocked 521.6Kb PDF View/Open
matějíček_2007_vp.doc 90.22Kb Microsoft Word View/Open
matějíček_2007_op.doc 118.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account