Založení neziskové organizace za účelem protidrogové prevence u dětí a mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Založení neziskové organizace za účelem protidrogové prevence u dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tichá, Zuzana
dc.contributor.author Šnédarová, Šárka
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:54:29Z
dc.date.available 2010-07-16T02:54:29Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4784
dc.description.abstract Cílem práce je vytvořit projekt založení neziskové organizace za účelem protidrogové prevence u dětí a mládeže ve Zlíně. Teoretická část práce je rozčleněná do dvou hlavních kapitol. V první kapitole je zpracována oblast neziskových organizací. Konkrétně je zaměřená na vymezení neziskového sektoru, jeho historii, členění, financování, popis jednotlivých typů neziskových organizací, dobrovolnictví a dárcovství. Druhá kapitola práce je orientována na protidrogovou prevenci vzhledem k vývojovým stádiím dítěte a na klasifikaci jednotlivých skupin drog. V praktické části práce je vypracován již výše zmíněný projekt, jenž je orientovaný na založení neziskové organizace, která bude nabízet dětem a mládeži ve Zlíně trávení volného času prostřednictvím sportovních aktivit a zároveň se bude zaměřovat na protidrogovou prevenci u dětí a mládeže ve Zlíně. Součástí praktické části je i výzkum, díky kterému zjišťuji postoje dětí a rodičů vzhledem k případnému založení uvedené neziskové organizace. cs
dc.format 72 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 680122 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Neziskový sektor cs
dc.subject neziskové organizace cs
dc.subject občanské sdružení cs
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject dárcovství cs
dc.subject drogy cs
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject protidrogová prevence u dětí a mládeže cs
dc.subject projekt cs
dc.subject sport cs
dc.subject Non-profit sector en
dc.subject non-profit organisations en
dc.subject civil association en
dc.subject volunteerism en
dc.subject donation activities en
dc.subject drugs en
dc.subject children en
dc.subject youth en
dc.subject drug prevention for children and youth en
dc.subject project en
dc.subject sports en
dc.title Založení neziskové organizace za účelem protidrogové prevence u dětí a mládeže cs
dc.title.alternative Establishing a non-profit organisation for the purposes of drug prevention for children and young people en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated This paper is aimed at preparing a project for establishing a non-profit organisation for the purposes of drug prevention for children and young people in Zlín. Theoretical part of the paper is divided in two main chapters. The first chapter deals with the non-profit organisation issues. It puts a specific focus on the definition of non-profit sector, its history, structuring and financing along with the description of individual types of non-profit organisations as well as volunteerism and donation activities. The second chapter is dedicated to the drug prevention in relation to the child development stages as well as the classification of individual drug groups. Practical part of the paper contains the above project focused on establishing a non-profit organisation, which will be offering ways of leisure time spending by sports activities to children and young people in Zlín and giving a special focus on drug prevention for children and youth in Zlín. The practical part also contains a survey, through which I could examine the attitudes of children and parents to possible establishing non-profit organisation. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6898
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šnédarová_2007_bp.pdfBlocked 664.1Kb PDF View/Open
šnédarová_2007_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
šnédarová_2007_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account