Orgány péče o dítě a právní základ jejich činnosti v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Orgány péče o dítě a právní základ jejich činnosti v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Valachovičová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:59:50Z
dc.date.available 2010-07-16T02:59:50Z
dc.date.issued 2006-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4799
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce charakterizuje vývoj sociální práce v ČR. Popisuje jednotlivé orgány sociálně právní - ochrany dětí a nejdůležitější zákony, které s touto činností souvisejí. Cílem práce bylo zhodnotit, jaký je právní základ systému České republiky v souvislosti s činností orgánu péče o děti. Lze konstatovat, že legislativa je již na vysoké úrovni. Právní základ činnosti orgánů péče o děti prochází inovací několik let, takové nové právní úpravy vytváří dobré podmínky pro široké výchovné působení na děti a celou společnost. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 656286 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální práce cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject rodina cs
dc.subject dítě cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject společnost cs
dc.subject stát cs
dc.subject veřejná a státní správa cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject právo cs
dc.subject social work en
dc.subject social worker en
dc.subject family en
dc.subject child en
dc.subject juvenile en
dc.subject society en
dc.subject state en
dc.subject public and state administration en
dc.subject assistance en
dc.subject law en
dc.title Orgány péče o dítě a právní základ jejich činnosti v ČR cs
dc.title.alternative Authorities taking care of children: legal aspects of their activities in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdena
dc.date.accepted 2007-01-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the general development of the social work in the Czech Republic and the desription of the individual legal and social protection of children authorities and the most significant related principles. The purpose of the thesis is to evaluate the legal basis of the system in the Czech Republic in connection with the child welfare authorities. It is possible to delare that the level of legislation is very high. Legal basis of the activities of the child welfare authorities is being innovated for several years, such new enactments set up good conditions for a broad educational influence on children and the whole society. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004249
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
valachovičová_2007_bp.pdf 640.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account