Návrh online marketingové komunikace společnosti Worogo, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh online marketingové komunikace společnosti Worogo, s.r.o.

Show full item record

No preview available
Title: Návrh online marketingové komunikace společnosti Worogo, s.r.o.
Author: Horká, Lucie
Advisor: Kramoliš, Jan
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu projektu online marketingové ko-munikace u nově začínající firmy. Cílem práce je vytvořit řešení, které povede ke zvýšení návštěvnosti webových stránek a k získání požadovaných konverzí. Práce se dělí na teore-tickou a praktickou část. Teoretická část definuje pojmy z oblasti online marketingu, online marketingové komunikace a zelený marketing. Teoretická část slouží jako východisko pro zpracování praktické části diplomové práce. V analytické části je představena společ-nost a je provedena analýza marketingového mixu a marketingové komunikace s důrazem na online prostředí. Součástí analýz je také analýza makroprostředí za pomocí analýzy PESTE, analýza konkurence se zaměřením na online nástroje, které konkurenti využívají. Pro tyto účely byla využita bodovací metoda benchmarkingu. Nedílnou součástí analýz bylo zhodnocení stavu online marketingové komunikace za pomocí metody SWOT. Na základě zjištěných poznatků z analýz byl vytvořen návrh projektu, který byl následně po-droben nákladové, časové a rizikové analýze. Podstatou řešení bylo vytvořit návrh online marketingové komunikace, který vychází z potřeb firmy a snaží se eliminovat její slabá mís-ta a zároveň zohledňuje postavení konkurenčních subjektů na trhu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/48450
Date: 2020-01-06
Availability: Bez omezení
Department: Ústav managementu a marketingu
Discipline: Management a marketing
Grade for thesis and defense: A 55099


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
horká_2020_dp.pdf 4.910Mb PDF View/Open None
horká_2020_op.docx 24.30Kb Unknown View/Open None
horká_2020_vp.docx 24.33Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account