Transformace firmy Brano SBU Plasty na projektově orientovanou společnost

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Transformace firmy Brano SBU Plasty na projektově orientovanou společnost

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Transformace firmy Brano SBU Plasty na projektově orientovanou společnost
Autor: Hejčlová, Marta
Vedoucí: Hrazdilová Bočková, Kateřina
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá transformací firmy Brano SBU Plasty na projektově ori-entovanou společnost. Práce je koncipována do třech částí, tj. teoretickou, analytickou a projektovou. V teoretické části jsem analyzovala literární prameny a definovala význam zásadních pojmů. V praktické části jsem představila firmu Brano SBU Platy se sídlem v Zubří. Hlav-ní částí analýzy je objasnění současné situace stavu projektového řízení ve firmě. Shrnutí je provedeno ve SWOT analýze, která uzavírá analytickou část. V projektové části je sa-motný návrh konkrétního řešení odstranění nedostatků. Výsledkem projektu je návrh im-plementace maticové organizační struktury, školení zaměstnanců, certifikace projektového manažera, implementace normy ISO 10006 a implementace softwaru podporujícího pro-jektové řízení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4815
Datum: 2007-05-04
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 6355


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hejčlová_2007_dp.pdfZablokované 1.687Mb PDF
hejčlová_2007_vp.doc 1.208Mb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hejčlová_2007_op.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet