Dávky sociální péče a jejich využití

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dávky sociální péče a jejich využití

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Trávníčková, Zdislava
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:30:07Z
dc.date.available 2010-07-13T12:30:07Z
dc.date.issued 2006-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/481
dc.description.abstract Moje práce vychází z teoretických poznatků a praktických zkušeností, které jsem získala během své praxe při práci se sociálně potřebnými klienty při výkonu přenesené působnosti orgánů obce a kraje. Cílem mé práce jsou zjištění, zda změna výše počtu nezaměstnaných osob vede ke zvýšení příjemců dávek sociální péče poskytovaných z důvodu sociální po-třebnosti a ke zvýšení nárůstu výdajů na poskytnutou péči. Zjištění byla prováděna srovná-ním statistických údajů, které zpracovávám na svém pracovišti. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 394624 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject sociální zabezpečení cs
dc.subject sociální péče cs
dc.subject dávky sociální péče cs
dc.subject životní minimum cs
dc.subject sociální potřeb-nost cs
dc.subject hmotná nouze cs
dc.subject Social security en
dc.subject social care en
dc.subject social benefits en
dc.subject social care benefits en
dc.subject living wage en
dc.subject social need en
dc.subject materiel lack en
dc.title Dávky sociální péče a jejich využití cs
dc.title.alternative An increase of recipients of social care benefits en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kavanová, Alica
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated My work is based on theoretical knowledge and practical experience which I achieved in my practice with socially needy clients during the performance of the deputed act of municipal-ity and region authorities. The aim of my work is the ascertainment if a change of the num-ber of unemployed people leads to an increase of recipients of social care benefits provided from the social need reasons and to an increase of accrual of expenses of provided care. The ascertainment was pursued by comparing statistical information which I process at work. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4082
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
local.subject dávky sociálního zabezpečení cs
local.subject social benefits en


Files in this item

Files Size Format View
trávníčková_2006_bp.pdfBlocked 385.3Kb PDF View/Open
trávníčková_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
trávníčková_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account