Kariérové poradenství na základních školách ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kariérové poradenství na základních školách ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrnčiříková, Zuzana
dc.contributor.author Hošáková, Miroslava
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:54:43Z
dc.date.available 2021-07-26T10:54:43Z
dc.date.issued 2019-10-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/48267
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na kariérové poradenství na základních školách ve Zlínském kraji. V teoretické části jsou vymezeny pojmy volba povolání, kariéra, kariérové poradenství a kariérový koučink. Dále seznámení s vývojem kariérového poradenství a s funkcemi výchovného a kariérového poradce na základních školách. V další části práce bude objasněna funkce a možnosti Krajského akčního plánu a jeho zavedení do praxe Implementace krajského akčního plánu. V praktické části byl proveden kvantitativní výzkum mezi kariérovými/výchovnými poradci na základních školách ve Zlínském kraji. Cílem výzkumu bylo zjistit stav kariérového poradenství na základních školách ve Zlínském kraji a jakou pomoc a podporu kariéroví poradci potřebují.
dc.format 71 čís. s., 15 s. příloh
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject volba povolání cs
dc.subject kariéra cs
dc.subject kariérové poradenství cs
dc.subject kariérový koučink cs
dc.subject kariérový poradce cs
dc.subject výchovný poradce cs
dc.subject krajský akční plán cs
dc.subject implementace krajského akčního plánu cs
dc.subject career choice en
dc.subject career en
dc.subject career counseling en
dc.subject career coaching en
dc.subject career counselor en
dc.subject educational counselor en
dc.subject regional action plan en
dc.subject implementation of regional action plan en
dc.title Kariérové poradenství na základních školách ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Career consulting at primary schools in the Zlin region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krausová, Jana
dc.date.accepted 2020-08-19
dc.description.abstract-translated This diploma thesis focuses on career counseling at primary schools in the Zlín region. The theoretical part defines the terms career choice, career, career counseling and career coaching. Furthermore, familiarization with the development of career counseling and the functions of educational and career counselor at primary schools. The next part of the thesis will explain the functions and possibilities of the Regional Action Plan and its implementation in practice Implementation of the Regional Action Plan. In the practical part, a quantitative research was carried out among career / educational counselors at primary schools in the Zlín region. The aim of the research was to find out the status of career counseling at elementary schools in the Zlín Region and what help and support career counselors need.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 54854
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2020-06-10


Files in this item

Files Size Format View Description
hošáková_2020_dp.pdf 2.171Mb PDF View/Open None
hošáková_2020_op.docx 18.06Kb Unknown View/Open None
hošáková_2020_vp.docx 15.80Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account