Návrh a ladění regulátorů z experimentálních dat - metoda VRFT

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh a ladění regulátorů z experimentálních dat - metoda VRFT

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gazdoš, František
dc.contributor.author Žáčková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:08:44Z
dc.date.available 2010-07-16T06:08:44Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4826
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá návrhem a laděním regulátorů pomocí experimentálně naměřených dat. Samotná práce je zaměřena pouze na metodu Virtual Reference Feedback Tuning - VRFT (ladění zpětné vazby pomocí virtuálního signálu žádané veličiny). Jde o přímou metodu, která využívá pouze naměřených vstupně - výstupních dat řízeného systému k přímému návrhu regulátoru nebo doladění jeho parametrů a to bez nutnosti, abychom daný systém museli identifikovat. Pro účely testování této metody byla vytvořena v programovém prostředí Matlab/Simulink 6.5 Release 13 vhodná aplikace. Poté bylo provedeno důkladné otestovaní této metody na standardních testovacích modelech, které jsou určeny pro automatické řízení. Při testování jsem se zaměřila především na vliv použití optimálního filtru, stabilitu regulačního obvodu a na vliv šumu. cs
dc.format 98 cs
dc.format.extent 964346 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Controller design and tuning en
dc.subject Virtual Reference Feedback Tuning en
dc.subject VRFT en
dc.subject direct methods en
dc.subject testing en
dc.subject GUI en
dc.subject Návrh a ladění regulátoru cs
dc.subject Virtual Reference Feedback Tuning cs
dc.subject VRFT cs
dc.subject přímé metody cs
dc.subject testování cs
dc.subject grafické uživatelské rozhraní cs
dc.subject GUI cs
dc.title Návrh a ladění regulátorů z experimentálních dat - metoda VRFT cs
dc.title.alternative Design and tuning of controllers from experimental data - VRFT method en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Závacká, Jana
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the design and tuning of controllers by experimentally measured data. The thesis alone focuses only on the method Virtual Reference Feedback Tuning - VRFT. This is a direct method that exploits measured input - output data of the controlled system for the direct design of a controller or fine-tuning of its parameters without the necessity for identification of the system. For testing purposes a suitable application in the environment Matlab/Simulink 6.5 Release 13 was developed. Afterwards a careful testing of this method was done on standard testing models used for automatic control. During my testing I focus especially on the impact of using an optimal filter, stability of the resultant control system and the impact of noise contamination of the data. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6033
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject syntéza regulátorů cs
local.subject experimenty cs
local.subject data cs
local.subject controllers design en
local.subject experiments en
local.subject data en


Files in this item

Files Size Format View
žáčková_2007_dp.pdf 941.7Kb PDF View/Open
žáčková_2007_vp.doc 298.5Kb Microsoft Word View/Open
žáčková_2007_op.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account