Delikvence mladistvých a recidiva v závislosti na zneužívání návykových a psychotropních látek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Delikvence mladistvých a recidiva v závislosti na zneužívání návykových a psychotropních látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Prokš, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:09:02Z
dc.date.available 2010-07-16T06:09:02Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4828
dc.description.abstract Tato práce pojednává o delikventní mládeži, recidivě a vlivu drogové závislosti na tyto jevy. Zabývá se mladistvým z hlediska vývojové psychologie a zdůrazňuje faktory zvyšující riziko delikventce a drogových závislostí. Popisuje vlivy působící na dospívající-ho člověka: celospolečenské, rodinu, školu a vrstevnické party. Další zaměření je na drogy a drogové závislosti, včetně druhů prevence a léčby. Práce rozebírá příčiny a strukturu delikvence mládeže a uvádí soubor možných opatření aplikovaných při spáchání trestného činu mladistvým. cs
dc.format 67 s., 2 s. příloh cs
dc.format.extent 996214 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mladistvý cs
dc.subject mládež cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject syndrom hyperaktivity cs
dc.subject droga cs
dc.subject anomie cs
dc.subject sociální pa-tologie cs
dc.subject sociální deviace cs
dc.subject flashback cs
dc.subject úzus cs
dc.subject abúzus cs
dc.subject syndrom závislosti cs
dc.subject primární prevence cs
dc.subject sekundární prevence cs
dc.subject terciální prevence cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject kriminologie cs
dc.subject delikvence mládeže cs
dc.subject disociální chování cs
dc.subject asociální chování cs
dc.subject antisociální chování cs
dc.subject penologie cs
dc.subject alternativní tresty cs
dc.subject výchovná opatření cs
dc.subject ochranná opatření cs
dc.subject trestní opatření cs
dc.subject recidiva cs
dc.subject Adolescent en
dc.subject adults only en
dc.subject adolescence en
dc.subject complex arc-hyperbolic function en
dc.subject drug en
dc.subject ano-mite en
dc.subject culturology pathology en
dc.subject culturology deviation en
dc.subject flashback en
dc.subject custom en
dc.subject abuse en
dc.subject complex de-pendencies en
dc.subject coarse - grained prevention en
dc.subject derived prevention en
dc.subject great primer prevention en
dc.subject cri-minality en
dc.subject criminology en
dc.subject delinquent adults only en
dc.subject disocial behaviour en
dc.subject asocial behaviour en
dc.subject anti-social behaviour en
dc.subject penology en
dc.subject alternative goss en
dc.subject educational acquisition en
dc.subject covering acquisition en
dc.subject criminal acquisition en
dc.subject flare up en
dc.title Delikvence mladistvých a recidiva v závislosti na zneužívání návykových a psychotropních látek cs
dc.title.alternative Criminality of adolescent and flare up depending on exploitation addictive drugs en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated Current business dissert on delinquent adults only, flare up and authority dope de-pendencies at following effect. Deal with adolescent from aspects evolutionary behaviour and emphasizes factors compounding adventure delinquent and dope dependence. Descri-bes authorities applied at adolescent fellow: corporate, family, chautauqua and contour furrow gang. Another canalization be on dope and dope dependencies, cum companions prevention and cure. Business construes causes and compages delinquent adults only and features file feasible acquisition applied at commission of a crime adolescent. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6698
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject drogově závislí cs
local.subject recidivisté cs
local.subject juvenile delinquency en
local.subject narcotic addicts en
local.subject recidivists en


Files in this item

Files Size Format View
prokš_2007_bp.pdf 972.8Kb PDF View/Open
prokš_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
prokš_2007_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account