Marketingové komunikace Nadace Naše dítě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingové komunikace Nadace Naše dítě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela
dc.contributor.author Stehlíková, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:12:36Z
dc.date.available 2017-05-10T23:00:24Z
dc.date.issued 2007-05-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4839
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analýza marketingových komunikací nestátní neziskové organizace Nadace Naše dítě. K dosažení cíle je důležité seznámit se s Nadací Naše dítě, jejím programovým zaměřením, historickým vývojem a aktivitami nadace na pomoc handicapovaným, týraným a zneužívaným dětem a v neposlední řadě se zaměřit na současnou komunikaci Nadace Naše dítě.Analýzou vybraných komunikačních aktivit zjistit jakým způsobem dosahuje Nadace Naše dítě svých poslání a cílů, jak tyto výsledky komunikuje s jednotlivými cílovými skupinami a jaké jsou další možnosti pro získání větší důvěryhodnosti organizace. cs
dc.format 66 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2416690 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.05.2017
dc.subject komunikace cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject public relations cs
dc.subject nestátní neziskové organizace cs
dc.subject nadace cs
dc.subject communications en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communications en
dc.subject private non-profit organization en
dc.subject foundation en
dc.title Marketingové komunikace Nadace Naše dítě cs
dc.title.alternative Marketing communications of Foundation Our child en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.description.abstract-translated The object of the thesis is the analysis of marketing communications of the private and non - profit organization called Nadace Naše Dítě (Our Child Foundation). It is important to get familiarized with this foundation and itś program, historical development and activities including giving help to people with a handicap, tyrannized and misused children, and to focus on the actual communication of the Our Child Foundation in order to achieve the main point. By using the analysis of certain communication activities, there is a need to find out how the Our Child Foundation achieves itś missions and goals as well as how the-se results are being communicated with the individual objective groups and to search for other possibilities how to obtain a higher grade of credulity. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4875
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
stehlíková_2007_bp.pdfBlocked 2.304Mb PDF View/Open
stehlíková_2007_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open
stehlíková_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account