Romské děti v náhradní rodinné péči

DSpace Repository

Language: English čeština 

Romské děti v náhradní rodinné péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Emilie
dc.contributor.author Dostálková, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:14:25Z
dc.date.available 2010-07-16T06:14:25Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4844
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o systému náhradní rodinné péče se zaměřením na děti romského etnika. Poukazuje na potíže, se kterými se náhradní rodiče mohou potýkat. Práce je strukturována do dvou základních celků - části teoretické a části praktické. V teoretické části se věnuje obecné problematice náhradní rodinné péče, přibližuje pohled na romské etnikum a poukazuje na velmi důležitý problém hledání identity. Praktická část je koncipována jako kvalitativní výzkumné řešení. Na základě rozhovorů s rodinami, které do své péče přijali romské dítě, se snaží o hlubší proniknutí do problematiky z pohledu nejzasvěcenějších jedinců. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 1047534 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Náhradní rodinná péče cs
dc.subject romské etnikum cs
dc.subject identita dítěte cs
dc.subject Surrogate family en
dc.subject Romany ethnicity en
dc.subject identity of the child en
dc.title Romské děti v náhradní rodinné péči cs
dc.title.alternative Romany children in surrogate family care en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated This final thesis is about system of surrogate family care with a focus on children of Romany ethnicity. It points out difficulties which surrogate parents have to solve. The work involves two basic parts: theoretic and practical. The theoretic part deals with coventional problems of surrogate family care. It brings closer view of the Romany ethnicity and draws attention to the very important problem of identity searching. The practical part involves answers of qualitative research. On the basis of interviews with families which adopted a Romany child there is effort to see the problems from their point of view. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6799
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
local.subject romské děti cs
local.subject adoptivní rodina cs
local.subject náhradní rodinná péče cs
local.subject Romani children en
local.subject adoptive family en
local.subject foster home care en


Files in this item

Files Size Format View
dostálková_2007_bp.pdfBlocked 1022.Kb PDF View/Open
dostálková_2007_vp.doc 22.5Kb Microsoft Word View/Open
dostálková_2007_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account