Zefektivnění marketingových aktivit Střední školy Kostka s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zefektivnění marketingových aktivit Střední školy Kostka s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ševčíková, Lenka
dc.contributor.author Smutná, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:14:58Z
dc.date.available 2010-07-16T06:14:58Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4846
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný stav marketingových aktivit Střední školy Kostka s.r.o. Celá bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou zpracovány poznatky na téma marketingových aktivit v oblasti škol-ství. Praktická část obsahuje stručnou charakteristiku školy a na základě teoretických po-znatků jsou tu rozebírány jednotlivé marketingové aktivity Koska školy. Tyto aktivity jsou podrobeny kritickému zhodnocení a dále jsou navrženy možnosti zefektivnění aplikace prvků marketingového mixu. Autorka věří, že některé z navrhovaných variant budou uplatněny v praxi a přispějí k dalšímu rozvoji školy. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 1773843 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketing v oblasti služeb cs
dc.subject marketingové prostředí cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Marketing en
dc.subject service industry marketing en
dc.subject marketing environment en
dc.subject marketing mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Zefektivnění marketingových aktivit Střední školy Kostka s.r.o. cs
dc.title.alternative More effective applications of marketing activities of Kostka Secondary School en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hajdíková, Jana
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The goal of this bachelor's thesis is to analyse the current situation of marketing activities of Kostka Secondary School. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on marketing activities in education. The practical part consists of a brief description of the school and, on the basis of the theoretical knowledge, individual marketing activities of Kostka Secondary School are analysed. Such activities will be evaluated critically and will be suggest more effective applications of the marketing mix elements. Author believes that some of the suggested variants will be implemented to help the future growth of the school. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6753
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
smutná_2007_bp.pdfBlocked 1.691Mb PDF View/Open
smutná_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
smutná_2007_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account