Canisterapie v sociální práci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Canisterapie v sociální práci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánková, Lenka
dc.contributor.author Sestrienková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:20:01Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:20Z
dc.date.issued 2007-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4857
dc.description.abstract Práce je zaměřena na možnosti využití canisterapie v sociální práci, zejména u klientů sociálně znevýhodněných. Možností pro užití canisterapie v sociální práci je velké množství a ne všechny jsou v naší společnosti uplatněny. Cílem je poukázat na skutečnost, že canisterapie znamená především pozitivní působení psa na duševní i tělesnou oblast člověka. Aktivity či doplňkové terapie se psem mohou být přínosné dospělým i dětem při řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních. Působení psa na fyzické zdraví člověka je u canisterapie druhotné a zahrnuje spíše složku motivace k rehabilitaci a povzbuzení imunity prostřednictvím lepší psychiky. cs
dc.format 54 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1405138 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 02.04.2009
dc.subject canisterapie cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject metody a techniky při canisterapii cs
dc.subject klient cs
dc.subject deprivace cs
dc.subject subdeprivace cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject kynofobie cs
dc.subject hospitalismus cs
dc.subject duševní nemoc cs
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject posttraumatická stresová porucha cs
dc.subject životní krize cs
dc.subject canistherapy en
dc.subject social work en
dc.subject methods and techniques in canistherapy en
dc.subject client en
dc.subject deprivation en
dc.subject subdeprivation en
dc.subject syndrom CAN en
dc.subject behavioural difficulties en
dc.subject kynophobia en
dc.subject hospitalism en
dc.subject mental illness en
dc.subject drugs addictivity en
dc.subject PTSD en
dc.subject posttraumatic stress difficulty en
dc.subject life crissis en
dc.title Canisterapie v sociální práci cs
dc.title.alternative Canistherapy in social work en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Přinosilová, Dagmar
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelory disertation is focussed on use of canistherapy as a kind of social work, especially with a socially handicapped clients. There is a lot of possibilities how to use canistherapy in social work but not all of them are regularelly applied in our society. Suplementary therapies and various activities with dogs can be useful and helpful impulse for solving psychological, emocional or social integrating disabilities of people all ages. In the meaning og canistherapy have dogs more or less secondary influence on physical health but they affect directly on self motivation and psychology what brings imunity system works better. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006187
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sestrienková_2007_bp.pdfBlocked 1.340Mb PDF View/Open
sestrienková_2007_vp.doc 30Kb Microsoft Word View/Open
sestrienková_2007_op.png 69.18Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account