A Business Plan for a Zero Waste Shop

DSpace Repository

Language: English čeština 

A Business Plan for a Zero Waste Shop

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dujka, Petr
dc.contributor.author Urbanová, Michaela
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:57:40Z
dc.date.available 2021-07-26T10:57:40Z
dc.date.issued 2019-11-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/48693
dc.description.abstract Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením podnikateľského plánu pre bezobalový obchod. Jej cieľom je zistiť realizovateľnosť a ziskovosť daného obchodu. Práca je rozdelená na teoretickú a analytickú časť. Teoretická časť vymedzuje pojmy ako podnikateľ, podnik, vymenúva a definuje rôzne formy podnikania. Teoretická časť v neposlednom rade obsahuje podrobný popis jednotlivých častí podnikateľského plánu, ktorý následne slúži ako predloha pre rozpracovanie analytickej časti bakalárskej práce. Analytická časť sa zaoberá vytvorením kompletného podnikateľského plánu pre bezobalový obchod nazvaný E(R)CO.
dc.format 53 s. (97 847 znakov)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikateľ cs
dc.subject podnikanie cs
dc.subject bezobalový obchod cs
dc.subject podnikateľský plán cs
dc.subject analýza konkurencie cs
dc.subject entrepreneur en
dc.subject entrepreneurship en
dc.subject zero-waste shop en
dc.subject business plan en
dc.subject competition analysis en
dc.title A Business Plan for a Zero Waste Shop
dc.title.alternative A Business Plan for a Zero Waste Shop
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Barešová, Petra
dc.date.accepted 2020-09-03
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with a business plan development focused on a zero-waste shop. The thesis aims to determine whether the business plan is feasible and whether it can be realised. This thesis is divided into a theoretical and an analytical part. The theoretical part is focused on defining terms such as an entrepreneur, an enterprise and also appoints and determine legal forms of businesses. A detailed structure of a business plan is defined as well and serves as a basis for the elaboration of the analytical part of the bachelor's thesis. This part is focused on designing and creating a business plan for a zero-waste shop named E(R)CO.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 55420
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2020-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
urbanová_2020_dp.pdf 2.526Mb PDF View/Open None
urbanová_2020_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
urbanová_2020_vp.doc 49Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account