Analýza systému řízení odborné přípravy a rozvoje kvalifikace pracovníků firmy V-PLAST Vsetín, s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Analýza systému řízení odborné přípravy a rozvoje kvalifikace pracovníků firmy V-PLAST Vsetín, s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza systému řízení odborné přípravy a rozvoje kvalifikace pracovníků firmy V-PLAST Vsetín, s.r.o.
Autor: Riedlová, Ilona
Vedoucí: Kressová, Petra
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou systému vzdělávání ve firmě V-PLAST Vsetín, s.r.o. Teoretická část vychází z poznatků získaných studiem literatury a je zaměřena na definování podstaty vzdělávání se zdůrazněním jeho nezbytnosti a dále především na jednotlivé fáze procesu vzdělávání. Analytická část je již orientována na systém vzdělávání ve firmě. Potřebné údaje byly získány především rozhovory s příslušnými zaměstnanci a vyhodnocením dotazníkového šetření. Z těchto údajů byly zjištěny silné i slabé stránky procesu vzdělávání. Silnou stránkou je fáze jeho realizace, slabou pak především fáze vyhodnocování vzdělávání.
URI: http://hdl.handle.net/10563/486
Datum: 2006-05-19
Dostupnost: Práce bude přístupná bez omezení od 19.05.2036
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 4054


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
riedlová_2006_bp.pdfZablokované 3.676Mb PDF Zobrazit/otevřít
riedlová_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
riedlová_2006_op.doc 36.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet