PR a propagační aktivity oděvní společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

PR a propagační aktivity oděvní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Neckař, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:29:26Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4878
dc.description.abstract Práce mapuje PR a propagační aktivity Oděvního podniku, a.s. Úvodní část práce se skládá z teoretických poznatků o public relations (se zaměřením na press relations), nechybí ani popis využitých metod výzkumu, dále je v této části představena společnost Oděvní podnik, a.s. Část druhá popisuje nynější stav v oblasti PR a propagačních aktivit Oděvního podniku, a.s. Pomocí dotazníkového šetření mezi PR managery, tiskovými mluvčími a mezi novináři bylo zjišťováno, co v oblasti press relations nejvíce vyhovuje novinářům, dále to, jaké prostředky (a jakými způsoby) v oblasti práce s novináři nejčastěji používají PR manageři a tiskoví mluvčí. Na základě výsledků těchto dotazníkových šetření navrhuji v projektové části Oděv-nímu podniku, a.s. ideální způsoby práce s novináři. Doporučení se týkají i některých dalších PR aktivit. Výsledky diplomové práce budou předány vedení Oděvního podniku, a.s., které jednotlivá doporučení posoudí a případně i plně či částečně implementuje do praxe. cs
dc.format 91 s, 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3821451 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.04.2027
dc.subject public relations cs
dc.subject press relations cs
dc.subject propagace cs
dc.subject Oděvní podnik cs
dc.subject public relations en
dc.subject press relations en
dc.subject promotion en
dc.subject Clothing Company en
dc.title PR a propagační aktivity oděvní společnosti cs
dc.title.alternative PR and the promotion activities of Clothing Company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.date.vskp-available 2027-04-20
dc.description.abstract-translated This diploma thesis charts the PR and the promotion activities of Clothing Company. The introductory theoretical part discusses public relations and focuses on press relations. Fur-thermore it includes a description of methods used in a research and a presentation of the Clo-thing Company. The second part describes the contemporary situation in the sphere of PR and promotion acti-vities of the Clothing Company. A questionnaire was carried out among PR managers, press spokesmen, and journalists. Jour-nalists were asked what suits them most in the field of press relations, and also how (in what ways) PR managers and press spokesmen communicate with journalists. On the basis of the questionnaire results I, in the project part of my thesis, propose to the Clo-thing Company the ideal ways of work with journalists. The recommendations also include some other PR activities. The results of the diploma thesis will be handed over to the management of the Clothing Company who will consider each recommendation separately and might fully or partly use them in the practice. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4958
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
neckař_2007_dp.pdfBlocked 3.644Mb PDF View/Open
neckař_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
neckař_2007_op.doc 66Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account