Krizová komunikace ve státní správě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Krizová komunikace ve státní správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Daňová, Dana
dc.contributor.author Selicharová, Marta
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:31:07Z
dc.date.available 2010-07-16T06:31:07Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4883
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá krizovou komunikací ve státní správě. Jejím cílem je připravit manuál krizové komunikace České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Teoretická část vychází z odborné literatury a definuje krizovou komunikaci v soukromém sektoru a ve státní správě. Identifikuje možné konflikty, krize a katastrofy. Stanovuje zásady a strategii komunikace, přístup médií a poučení z krizových situací. V praktické části stanovuje hypo-tézy, které ověřuje mediální analýzou, situační SWOT analýzou. Dále určuje cílové skupiny komunikace ČSSZ a popisuje možná rizika. Na základě výsledků je v projektové části popsána příprava projektu krizové komunikace, stanoven obsah manuálu krizové komunikace ČSSZ a uveden praktický příklad komunikace úřadu v krizové situaci. cs
dc.format 86 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 818153 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject krizová komunikace cs
dc.subject Česká správa sociálního zabezpečení cs
dc.subject projekt cs
dc.subject manuál krizové komunikace cs
dc.subject crisis communication en
dc.subject Czech Social Security Administration en
dc.subject project en
dc.subject crisis communication manual en
dc.title Krizová komunikace ve státní správě cs
dc.title.alternative Crisis communication in the public sector en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jurášková, Olga
dc.date.accepted 2007-05-30
dc.description.abstract-translated The thesis deals with crisis communication in the public sector. It aims to prepare a crisis communication manual for the Czech Social Security Administration (CSSA). The theoret cal part is based on specialized literature and defines crisis communication in the private and public sectors. It identifies possible conflicts, crises and catastrophes. It specifies the rules and strategy of communication, the approach of the media and the lessons to be learned from crisis situations. In the practical part, it gives hypotheses and verifies them by means of media analysis and situational SWOT analysis. It also defines target groups of CSSA's communication and describes possible risks. Based on the results, the project part describes the preparation of a crisis communication project, defines the content of the CSSA crisis communication manual and gives a practical example of CSSA's communication in a crisis situation. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4968
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
selicharová_2007_dp.pdfBlocked 798.9Kb PDF View/Open
selicharová_2007_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
selicharová_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account