Analýza organizační kultury se zaměřením na spokojenost zaměstnanců ve firmě Freescale Polovodiče Česká republika s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza organizační kultury se zaměřením na spokojenost zaměstnanců ve firmě Freescale Polovodiče Česká republika s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pomazal, Rudolf
dc.contributor.author Macháčková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:33:19Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4890
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou organizační kultury zaměřenou především na spokojenost zaměstnanců ve společnosti Freescale Polovodiče ČR s.r.o. V teoretické části jsou rozpracovány literární prameny k širokému tématu podnikové kultury a pracovní spokojenosti. Praktická část zahrnuje nejprve charakteristiku analyzované společnosti a stěžejních personálních činností včetně jejich hlavních motivačních nástrojů. Dále následuje vyhodnocení spokojenosti pracovníků, jež bylo prováděno na základě dotazníkového šetření. Získané výsledky jsou statisticky zpracovány a interpretovány formou slovního popisu i graficky. Práce je zaměřena na zjištění míry spokojenosti zaměstnanců a jejich názorů a připomínek. Výsledky analýzy by se měly stát podkladem k zamyšlení pro kompetentní pracovníky firmy. cs
dc.format 107 cs
dc.format.extent 3051053 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject organizační kultura cs
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject péče o zaměstnance cs
dc.subject motivace cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject názory zaměstnanců cs
dc.subject statistické závislosti cs
dc.subject organizational culture en
dc.subject working satisfaction en
dc.subject care of employees en
dc.subject motivation en
dc.subject questionnaire en
dc.subject employee's opinions en
dc.subject statistical dependence en
dc.title Analýza organizační kultury se zaměřením na spokojenost zaměstnanců ve firmě Freescale Polovodiče Česká republika s.r.o. cs
dc.title.alternative Organizational Culture Analysis with a Focus on Employee Satisfaction in Freescale Semiconductor Czech Republic. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novák, Petr
dc.date.accepted 2007-06-15
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with organizational culture analysis focused on employee satis-faction in Freescale Polovodice CR Ltd. The first part deals with theoretical resources that describe organizational culture and working satisfaction. Practical part comprises at the first characterization of analyzed company and main HR activities including main motiva-tion tools. Next there is evaluation of the employee's satisfaction, based on the investiga-tion by means of questionnaire. Acquired results are statistically processed and both graphically and verbally interpreted. This thesis is focused on the identification of the level of employee's satisfaction and their opinions and suggestions. Consequent analysis results should be handled by managers in order to think about adoption of certain measures im-proving organizational culture and working satisfaction of the employees. en
dc.description.department Ústav informatiky a statistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/114 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6888
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
macháčková_2007_bp.pdfBlocked 2.909Mb PDF View/Open
macháčková_2007_vp.doc 90Kb Microsoft Word View/Open
macháčková_2007_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account