Analýza konkurenceschopnosti a konkurenčních výhod společnosti Elastic, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti a konkurenčních výhod společnosti Elastic, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Voloch, Jaroslav
dc.contributor.author Kalužová, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:33:37Z
dc.date.available 2010-07-16T06:33:37Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4892
dc.description.abstract Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou konkurencieschopnosti a konkurenčných výhod spoločnosti Elastic, s.r.o. Teoretické poznatky sú zhromaždené v teoretickej časti. Tie sú v praktickej časti aplikované na spoločnosť Elastic, s.r.o. Súčasťou práce je porte-rova analýza piatich síl, SWOT analýza spoločnosti, popísanie konkurenčných výhod firmy a dokázanie konkurencieschopnosti firmy prostredníctvom porovnania výrobku firmy s výrobkami konkurentov. V závere sú zhrnuté prednosti a nedostatky spoločnosti a návrhy na zlepšenie súčasného stavu. cs
dc.format 63 cs
dc.format.extent 544093 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Konkurencia cs
dc.subject konkurencieschopnosť cs
dc.subject konkurenti cs
dc.subject konkurenčné prostredie cs
dc.subject konkurenčná výhoda cs
dc.subject konkurenčná stratégia cs
dc.subject porterov model piatich síl cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject competitors en
dc.subject competitive environment en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject competitive strategy en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti a konkurenčních výhod společnosti Elastic, s.r.o. cs
dc.title.alternative Ability to compete and competitive advantages analysis of the company Elastic Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Eva
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is about subject of competitiveness and competitive advantages of Elas-tic, s.r.o. company. Theoretic knowledges about this subject was collected in theoretic part. After that they are applied to Elastic, s.r.o. company in practical part. Part of the the-sis is Porter analysis, SWOT analysis of company, inscription of competitive advantages and demonstration of the competitivness of the company by means of comparision the product of the company with other competitive products. Advantages and wantages and proposals of improvement recent position are summarized in conclusion. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6727
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kalužová_2007_bp.pdfBlocked 531.3Kb PDF View/Open
kalužová_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
kalužová_2007_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account