Analýza franchisového trhu v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza franchisového trhu v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Zgodová, Barbora
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:57:51Z
dc.date.available 2021-07-26T10:57:51Z
dc.date.issued 2020-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/48935
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analýza franchisového trhu v České republice. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na podnikání, historii franchisingu, pojem franchising a pojmy s franchisingem související. Součástí teoretické části jsou také výhody a nevýhody plynoucí z podnikání formou franchisingu. Praktická část je zaměřena na analýzu franchisového trhu v České republice s využitím volně přístupných dat. Na základě provedených analýz bylo v závěru praktické části práce navrženo využití vhodné franchisové příležitosti. Výsledky analýzy by mohly být využity potencionálními podnikateli při zvažování tohoto typu podnikání.
dc.format 75
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject franchising cs
dc.subject franchisor cs
dc.subject franchisant cs
dc.subject franchisová smlouva cs
dc.subject franchisový koncept cs
dc.subject analýza cs
dc.subject franchising en
dc.subject franchisor en
dc.subject franchisee en
dc.subject franchise agreement en
dc.subject franchise concept en
dc.subject analysis en
dc.title Analýza franchisového trhu v České republice
dc.title.alternative Analysis of Franchising in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Papadaki, Šárka
dc.date.accepted 2020-07-13
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is Analysis of Franchising in the Czech Republic. The theoretical part of this bachelor thesis is focused on business, the history of franchising, the term of franchising and terms related to franchising. The theoretical part also includes the advantages and disadvantages of franchising. The practical part is focused on the analysis of the franchise market in the Czech Republic using freely accessible data. At the end of the practical part, there was suggested to use a suitable franchise opportunity on basis of analysis that had been made. The results of analysis could be used by potential entrepreneurs when considering this type of business.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 55771
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2020-06-29


Files in this item

Files Size Format View Description
zgodová_2020_dp.pdf 1.314Mb PDF View/Open None
zgodová_2020_op.docx 31.09Kb Unknown View/Open None
zgodová_2020_vp.docx 22.72Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account