Analýza profilu absolventa střední školy stavební z hlediska potřeb stavební firmy a možností školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza profilu absolventa střední školy stavební z hlediska potřeb stavební firmy a možností školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Šmerdová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:35:49Z
dc.date.available 2010-07-16T06:35:49Z
dc.date.issued 2007-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4899
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na profil absolventa střední školy stavební. Obsahuje a shrnuje tři faktory, které profil ovlivňují - trh práce, na který absolventi vstupují, školní vzdělávací programy a kompetence žáků, ale i pedagogických pracovníků. V teoretické části jsou zpracovány poznatky o absolventech na trhu práce, vzdělávací soustava ČR a rámcové vzdělávací programy, které české školství provázejí a také struktura kompetencí žáků i pe-dagogických pracovníků. Praktická část obsahuje analýzu kompetencí pracovníků na zákla-dě potřeb konkrétní stavební firmy a možností školy. Na závěr je uveden profil absolventa a návrhy a doporučení. cs
dc.format 70s., 5s.příloh cs
dc.format.extent 716456 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject absolvent cs
dc.subject střední škola cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject rámcové vzdělávací programy cs
dc.subject kurikulum cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject znalosti cs
dc.subject dovednosti cs
dc.subject vlastnosti cs
dc.subject graduate en
dc.subject secondary school en
dc.subject employers en
dc.subject school education programmes en
dc.subject curriculum en
dc.subject competencies en
dc.subject knowledge en
dc.subject skills en
dc.subject characteristics en
dc.title Analýza profilu absolventa střední školy stavební z hlediska potřeb stavební firmy a možností školy cs
dc.title.alternative Analysis of an Evaluation of Abilities of Secondary Construction Graduates in Light of Construction Companys' needs and Posibilities of a School en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tichá, Zuzana
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated The Aim of my Bachelor thesis is an evaluation of abilities of Secondary Construction Graduates. Evaluation is based on three main elements, which is labour market that graduates enter after their graduation, school education programnes and competencies of students, as well as teachers. Theoretical part of my thesis contains data about graduates who already entered the labour market, data about Czech education system and other adjoining educational activities and structure of competencies of students and teachers. Practical part analyzes competencies of workers in relation with demands of construction companies and schools capabilities. Conclusion contains graduates profile, my suggestions and recommendation. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6631
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
local.subject stavebnictví cs
local.subject zaměstnání cs
local.subject absolventi středních škol cs
local.subject construction industry en
local.subject employment en
local.subject secondary school graduates en


Files in this item

Files Size Format View
šmerdová_2007_bp.pdf 699.6Kb PDF View/Open
šmerdová_2007_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
šmerdová_2007_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account