Motivace zákazníků při nákupu produktů firmy Pavel Rychlík

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Motivace zákazníků při nákupu produktů firmy Pavel Rychlík

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Motivace zákazníků při nákupu produktů firmy Pavel Rychlík
Autor: Habiger, Petr
Vedoucí: Chovancová, Miloslava
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je Motivace a její vliv na zákazníky v procesu nakupová-ní produktů a služeb společnosti Pavel Rychlík - hostinská činnost. V teoretické části jsou zpracovány literární prameny k tématu motivace, jako vědního oboru s orientací na zákazníka, jeho potřeby, stimulační jednání a působící faktory, které ovlivňují jeho rozhodování při nákupu zboží a služeb. V analytické části je provedena charakteristika podniku, analýza motivačních nástro-jů a konkurence. Hlavním bodem této části je výzkumný projekt, jehož úkolem je monitoring celkové spokojenosti současných zákazníků a odběratelů firmy. Tento projekt je založen na dotazníkovém šetření, kde na základě jeho vyhodnocení byly provedeny případná doporučení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/489
Datum: 2006-05-19
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2011
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: E 4140


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
habiger_2006_bp.pdfZablokované 1.039Mb PDF
habiger_2006_op.doc 270Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet