Adaptace člověka na život s kolostomií a ileostomií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Adaptace člověka na život s kolostomií a ileostomií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Valentová, Markéta
dc.contributor.author Častulíková, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-16T07:51:27Z
dc.date.available 2010-07-16T07:51:27Z
dc.date.issued 2008-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4925
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je:"Adaptace člověka na život s kolostomií a ileostomií." Cílem mé práce je provést šetření uvedené problematiky a na základě analýzy výsledků z dotazníků potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy a navrhnout praxeologická opatření. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám historií umělých vývodů, charakteristikou a typy kolostomie a ileostomie, indikací k založení stomie, přípravou k operaci a péčí po ní, komplikacemi a ošetřováním stomií, životním stylem stomiků a systémem péče o stomiky. Poslední kapitola je zaměřena na adaptaci na život se stomií. V praktické části analyzuji získané poznatky. Jako výzkumnou metodu jsem použila dotazník. Výsledky výzkumu jsou zpracovány do tabulek a grafů. Doufám, že moje bakalářská práce bude přínosem pro všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají. cs
dc.format 120 s., 17 s. příloh cs
dc.format.extent 2091674 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Adaptace cs
dc.subject kolostomie cs
dc.subject ileostomie cs
dc.subject sestra cs
dc.subject pacient cs
dc.subject Adaptation en
dc.subject colostomy en
dc.subject ileostomy en
dc.subject nurse en
dc.subject patient en
dc.title Adaptace člověka na život s kolostomií a ileostomií cs
dc.title.alternative Adaptation of human on life with colostomy and ileostomy en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Karafiátová, Michaela
dc.date.accepted 2008-06-16
dc.description.abstract-translated A topic of my bachelor thesis is: "Adaptation of human on life with colostomy and ileostomy." The aim of this bachelor thesis is to investigate a main topic, compare the results of questionnaire, confirm or disconfirm my specified hypothese and suggest practical arrangement. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the teoretical part I am dealing with history of ostomy, characterization and types of colostomy and ileostomy, indication to construction of ostomy, preparing for operation and care past operation, complication of ostomy and nursing of ostomy, lifestyle of stoma patients and system of a care about stoma patients. The last chapter is focused on the adaptation on life with ostomy. In the practical part I am analysing the acquired knowledges. As a research method I used a questionnaire. Results of research are elaborated to the tables and graphs. I hope that my bachelor thesis will be a contribution for everybody dealing with these problems. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 8118
dc.date.assigned 2008-01-31
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
častulíková_2008_bp.pdf 1.994Mb PDF View/Open
častulíková_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
častulíková_2008_op.doc 61Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account