Krize rodiny?

DSpace Repository

Language: English čeština 

Krize rodiny?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Chorvát, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-16T07:51:36Z
dc.date.available 2013-04-25T23:00:35Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4926
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje definování, postavení a vývoji dnešní rodiny. Seznamuje čtenáře s klasickou rodinou ale také s ostatními formami soužití, které ji ve společnosti ve větším či menším počtu nahrazují. Je zde popsán rozhodující vývoj rodiny v posledních šedesáti letech spolu s dalšími okolnostmi ovlivňujícími její dnešní vnímání a postavení. Zabývá se také rozvody a sociálně-patologickými jevy v rodinách jako důsledky její krize. Snaží se posoudit, zda je současná klasická rodina vývojově překonána a jako instituce se nachází v krizi. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 499733 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.04.2013
dc.subject Rodina cs
dc.subject krize cs
dc.subject soužití cs
dc.subject nesezdané soužití cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject rozvodovost cs
dc.subject společnost cs
dc.subject jevy cs
dc.subject důsledky cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject Family en
dc.subject crisis en
dc.subject life together en
dc.subject divorce en
dc.subject divorce rate en
dc.subject society en
dc.subject phenomena en
dc.subject entail en
dc.subject legislation en
dc.title Krize rodiny? cs
dc.title.alternative A crisis of the family? en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rogožanová, Lenka
dc.date.accepted 2008-06-25
dc.description.abstract-translated This Bachelor's work deals with definition, position and development of a contemporary family. It acquaints readers with a classical family, but also with other forms of coexistence which in more or less quantity replace it in society. It describes a crucial development of family in the last sixty years together with further circumstances influencing its today's perception and position. It also deals with divorces and social patologic phenomena in families as the results of its crisis. It tries to review whether today's classical family has already been surpassed in development and as an institution has been found in crisis. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009412
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade C
local.subject společenský vývoj cs
local.subject dějiny cs
local.subject funkce rodiny cs
local.subject sociálně patologické jevy cs
local.subject social development en
local.subject history en
local.subject family function en
local.subject social pathological phenomena en


Files in this item

Files Size Format View
chorvát_2008_bp.pdfBlocked 488.0Kb PDF View/Open
chorvát_2008_vp.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open
chorvát_2008_op.doc 54.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account