Návrh zvýšení spokojenosti pracovníků cestovní agentury INVIA.CZ, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh zvýšení spokojenosti pracovníků cestovní agentury INVIA.CZ, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Srholcová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-16T07:51:54Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4927
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku spokojenosti prodejců cestovní agentury INVIA.CZ, s.r.o. Vychází z teoretických poznatků o řízení lidských zdrojů, spokojenosti a motivace zaměstnanců. Zdůrazňuje důležitost neustálého sledování a práce na zvyšování úrovně této v oblasti. Provedený průzkum, který je zpracován pomocí dotazníkového šetření analyzuje současnou úroveň spokojenosti prodejců agentury. Odráží názory prodejců na podmínky, které jsou důležitými faktory pro vznik a zvyšování jejich spokojenosti v organizaci. Na základě zjištěných a zpracovaných informací je pro společnost vypracován návrh vedoucí k systematickému zvyšování spokojenosti jejích zaměstnanců. cs
dc.format 90 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1705662 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2038
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject spokojenost zaměstnanců cs
dc.subject motivace cs
dc.subject stimulace cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject human resources en
dc.subject contentment of employees en
dc.subject motivation en
dc.subject stimulation en
dc.subject questionnaire en
dc.title Návrh zvýšení spokojenosti pracovníků cestovní agentury INVIA.CZ, s.r.o. cs
dc.title.alternative Concept of higher contentment of employees of travel agency INVIA.CZ, Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Matošková, Jana
dc.date.accepted 2008-05-29
dc.date.vskp-available 2038-05-05
dc.description.abstract-translated This Master thesis is concentrated on problems of contentment of employees of a travel agency INVIA.CZ, Ltd. It is based on theoretical knowledge of managing human resources, employee's contentment and motivation. It points out the importance of continuous monitoring and working on a level increase in this sphere. The survey analyses the current situation of agency's sellers satisfaction and was carried out by a questionnaire. This questionnaire search shows company's staff opinion about the conditions which are the bases of formation and increase of employee's contentment. Based on the information acquired and processed, the author has made concept for the firm that will lead to higher contentment of its employees. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8322
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
srholcová_2008_dp.pdfBlocked 1.626Mb PDF View/Open
srholcová_2008_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
srholcová_2008_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account