Sociálně-edukativní podpora handicapovaných jedinců na trhu práce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociálně-edukativní podpora handicapovaných jedinců na trhu práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Přinosilová, Dagmar cs
dc.contributor.author Podlucká, Markéta cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T07:57:32Z
dc.date.available 2010-07-16T07:57:32Z
dc.date.issued 2008-03-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4930
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se zabývá problematikou sociálně-edukativní podpory handicapovaných jedinců na trhu práce. Autorka popisuje základní činitele, které mají pozitivní vliv na budoucí pracovní uplatnění jedinců s handicapem a jejich úspěšnou integraci do společnosti a na trhu práce. Patří sem zejména fungující rodina, školní vzdělávání a rehabilitační péče jako součást výchovy a vzdělávání. Výzkumná část je zaměřena na experimentální zjišťování sociálně-edukativní podpory handicapovaných jedinců na trhu práce. cs
dc.format 80 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1482984 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Tělesné postižení cs
dc.subject těžké postižení cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject škola cs
dc.subject výchova a vzdělávání cs
dc.subject žák cs
dc.subject student cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject vychovatel cs
dc.subject rehabilitační péče cs
dc.subject ucelená rehabilitace cs
dc.subject poradenský systém cs
dc.subject integrace cs
dc.subject profesní orientace cs
dc.subject pracovní uplatnění cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka cs
dc.subject Physical disability en
dc.subject serious disability en
dc.subject family en
dc.subject parents en
dc.subject school en
dc.subject education en
dc.subject pupil en
dc.subject student en
dc.subject teacher en
dc.subject tutor en
dc.subject rehabilitative care en
dc.subject comprehensive rehabilitation en
dc.subject counselling service en
dc.subject integration en
dc.subject professional orientation en
dc.subject work opportunities en
dc.subject employment market en
dc.subject Institut for handicapped young people Kociánka en
dc.title Sociálně-edukativní podpora handicapovaných jedinců na trhu práce cs
dc.title.alternative Social-educational support of the handicapped in the employment market en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Štěpánková, Lenka cs
dc.date.accepted 2008-05-14 cs
dc.description.abstract-translated This thesis is concerned with problems of the social-ecudational support of the handicapped in the employment market. The author focuses on primary factors, which have positive influence on future professional opportunities of handicapped people and their successful integration in the society and in the employment market. The key elements are functional family, school education and rehabilitative care as a part of education. The research part is directed at the experimental identification of social-educational support of the handicapped in the employment market. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009070
dc.date.assigned 2006-11-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
podlucká_2008_dp.pdfBlocked 1.414Mb PDF View/Open
podlucká_2008_vp.doc 56.22Kb Microsoft Word View/Open
podlucká_2008_op.jpg 659.1Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account