Příčiny vzniku patologických závislostí u žáků ZŠ a jejch řešení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příčiny vzniku patologických závislostí u žáků ZŠ a jejch řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Fidler, Robert
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:05:16Z
dc.date.available 2010-07-16T08:05:16Z
dc.date.issued 2008-04-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4939
dc.description.abstract Robert Fidler, Název práce: Příčiny vzniku patologických závislostí u žáků ZŠ a jejch řešení. (Bakalářská práce), Brno 2008, s.69. Bakalářská práce pojednává o možnostech vzniku, prevence a eliminace patologických závislostí u žáků základní školy. Věnoval jsem pozornost samotné charakteristice patologických závislostí. Zabýval jsem se též školou a rodinou jako výchovným činitelem a problémy dětí, jejichž rodiče se rozvedli. Několik kapitol jsem věnoval samotné prevenci a eliminaci patologických jevů u dětí. cs
dc.format 69 s. cs
dc.format.extent 479093 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Závislost cs
dc.subject rodina cs
dc.subject kouření cs
dc.subject alkohol cs
dc.subject marihuana cs
dc.subject patologické hráčství cs
dc.subject šikana cs
dc.subject prevence a eliminace cs
dc.subject Dependence en
dc.subject family en
dc.subject smoking en
dc.subject spirits en
dc.subject marihuana en
dc.subject pathological gambling en
dc.subject chicane en
dc.subject prevention en
dc.subject elimination en
dc.title Příčiny vzniku patologických závislostí u žáků ZŠ a jejch řešení cs
dc.title.alternative Reasons of origin of pathological dependencies of basic school pupils and its solution en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Olejníček, Antonín
dc.date.accepted 2008-06-23
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis deals with the possibilities of a birth, prevention and elimination of a pathological dependence of pupils from basic school. I gave attention to characteristics of the pathological dependence itself. I was also concerned with school and family as an educational factor and with problems of children whose parents got divorced. I devoted a few chapters to the prevention and elimination of pathological phenomena of children itself. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009370
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
fidler_2008_bp.pdf 467.8Kb PDF View/Open
fidler_2008_vp.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open
fidler_2008_op.doc 56.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account