Umění v reklamě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Umění v reklamě

Show full item record

No preview available
Title: Umění v reklamě
Author: Kaňovský, Robert
Advisor: Göttlichová, Marcela
Abstract: Práce se zabývá využitím umění v reklamě se zaměřením na výtvarné umění aplikované reklamními tvůrci při tvorbě reklamního sdělení. Hlavním cílem bakalářské práce je zjiš-tění úrovně percepce uměleckého díla užitého v reklamním sdělení ze strany příjemců odlišně profesně i zájmově orientovaných v kontinuitě s genderovou i generační rozdíl-ností. V teoretické části je definován pojem umění s historickým exkurzem a definovány základní funkce umění. V oblasti reklamy je pokryta definice reklamy, shrnuta historie reklamy od počátku po současnost a jsou definovány základní cíle a funkce reklamy. Praktická část zahrnuje kvalitativní výzkum realizovaný formou polostrukturovaných rozhovorů u konkrétně zvolených participantů, jehož výsledky mohou představovat pří-nos pracovníkům v oblasti propagace směřující k daným cílovým skupinám.
URI: http://hdl.handle.net/10563/49415
Date: 2020-01-31
Availability: Bez omezení
Department: Ústav marketingových komunikací
Discipline: Marketingové komunikace


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
kaňovský_2020_dp.pdf 2.792Mb PDF View/Open None
kaňovský_2020_op.doc 153.5Kb Unknown View/Open None
kaňovský_2020_vp.doc 152.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account