Specifikum celoživotního vzdělávání pracovníků Vězeňské služby České republiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Specifikum celoživotního vzdělávání pracovníků Vězeňské služby České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedoma, Ivan
dc.contributor.author Červený, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:09:25Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:20Z
dc.date.issued 2008-03-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4948
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je v teoretické části popsat jednotlivé druhy a systémy vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby České republiky zaměřené na specifické potřeby, které jejich profese vyžaduje. Je zde uveden podrobný popis, rozdělení a obsah jednotlivých forem profesního i mimoprofesního vzdělávání zajišťovaného Vězeňskou službou ČR, včetně činností Institutu vzdělávání VS. V praktické části je zpracován výzkum zaměřený na zjišťování postojů a zájmu zaměstnanců Vězeňské služby o profesní vzdělávání i vzdělávání obecně. cs
dc.format 66 s. cs
dc.format.extent 761050 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 27.03.2010
dc.subject Vzdělávání cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject vězeňská služba cs
dc.subject specifikum cs
dc.subject profese cs
dc.subject školení cs
dc.subject studium cs
dc.subject odborná příprava cs
dc.subject specializační kurz cs
dc.subject výkon trestu cs
dc.subject příslušník cs
dc.subject občanský cs
dc.subject civilní zaměstnanec cs
dc.subject respondent cs
dc.subject Education en
dc.subject Lifetime education en
dc.subject Knowledge en
dc.subject Prison service en
dc.subject Specific en
dc.subject Career en
dc.subject Training en
dc.subject Studies en
dc.subject Vocational preparation en
dc.subject Specialization's course en
dc.subject The execution of punishment en
dc.subject Establishmentarian en
dc.subject Civil employee en
dc.subject Informant en
dc.title Specifikum celoživotního vzdělávání pracovníků Vězeňské služby České republiky cs
dc.title.alternative Life-long education of employees of the Prison Service of the Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šigut, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-05-13
dc.description.abstract-translated The objective of this work, in theoretical part, is to describe separate sorts and systems of Prison Service CR employees's education focused on specific needs, which their career requires. Detailed description is mentioned here, differention and contents of single professional and out-of professional education forms ensured by Prison Service CR, activities of Educational Institute of Prison Service included. The research focused on investigation among Prison Service CR employees in connection to their interests and attitudes towards professional education in generall is described in practical part of this work. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009151
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade B
local.subject odborné vzdělávání cs
local.subject vězeňští dozorci cs
local.subject vychovatelé cs
local.subject vězení cs
local.subject vocational education en
local.subject prison warders en
local.subject educators en
local.subject prisons en


Files in this item

Files Size Format View
červený_2008_dp.pdf 743.2Kb PDF View/Open
červený_2008_vp.doc 49.22Kb Microsoft Word View/Open
červený_2008_op.doc 63.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account