Transformace veřejné správy (oblast manažerského vzdělávání)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Transformace veřejné správy (oblast manažerského vzdělávání)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knesl, Marek
dc.contributor.author Miklíková, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:11:12Z
dc.date.available 2010-07-16T08:11:12Z
dc.date.issued 2008-04-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4953
dc.description.abstract Bakalářská práce, jejímž ústředním tématem je manažerské vzdělávání v rámci reforem (transformace) veřejné správy, se zaměřila na tuto oblast v Policii České republiky (policie) jako součásti české veřejné správy. V jednotlivých kapitolách definuje základní pojmy a vymezení obsahu veřejné správy. Uvádí základní pojmy a principy managementu a manažerského vzdělávání, základní požadavky na přípravu manažerů. Policii představuje z hlediska jejího významu v bezpečnostní oblasti, jejích úkolů, řízení a organizace. Zabývá se reformami policie se zaměřením na manažerské vzdělávání. Za využití specifické výzkumné sondy spočívající v přímé komunikaci občana s institucí veřejné správy dokumentuje současný stav manažerského vzdělávaní pro policisty. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 1017085 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject manažerské vzdělávání cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject reforma policie cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject policejní manažerské vzdělávání cs
dc.subject management training en
dc.subject Police of the Czech Republic en
dc.subject police reforms en
dc.subject public administration en
dc.subject police officers' management training en
dc.title Transformace veřejné správy (oblast manažerského vzdělávání) cs
dc.title.alternative Transformation of public administration (field of management training) en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánek, František
dc.date.accepted 2008-06-25
dc.description.abstract-translated The dissertation for Bachelor's degree has as its focus the management training in the framework of reforms (transformation) in the public administration, with special attention given to this field within the Police of the Czech Republic as a part of public administration. Individual chapters of the submitted work define basic concepts and content of public administration and basic requirements of management training. The Police is presented from the point of view of its role in ensuring the security of society, of its tasks, management and organization. The dissertation deals with police reforms concerning, in particular, management training. Having used a specific probe with respect to direct communication of an individual with a body of public administration it documents the current situation in police officers' management training. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009320
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
miklíková_2008_bp.pdfBlocked 993.2Kb PDF View/Open
miklíková_2008_vp.doc 150.2Kb Microsoft Word View/Open
miklíková_2008_op.doc 68.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account