Program rozvoje obce Vlkoš

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Program rozvoje obce Vlkoš

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Program rozvoje obce Vlkoš
Autor: Bílová, Kamila
Vedoucí: Macháček, Jiří
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zpracovat program rozvoje obce Vlkoš. Program rozvoje je charakterizován jako střednědobý až dlouhodobý dokument, který umožní orgánům obce zvolit vhodnou strategii, jež přispěje k celkovému zlepšení života v obci. Práce je členěna na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakte-ristikou programu rozvoje obce a právními aspekty. Jsou zde také vymezeny základní teo-retické pojmy. V praktické části je vyhodnocen současný stav obce formou socioekono-mické analýzy a je provedena SWOT analýza. Na základě SWOT analýzy jsou stanoveny strategické cíle a navržen katalog projektů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4955
Datum: 2008-05-23
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2010
Ústav: Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 9009


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
bílová_2008_bp.pdfZablokované 1.171Mb PDF
bílová_2008_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
bílová_2008_op.doc 48Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet