Akutní stavy v paliativní hospicové péči

DSpace Repository

Language: English čeština 

Akutní stavy v paliativní hospicové péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kala, Miroslav
dc.contributor.author Kadlčíková, Andrea
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:58:18Z
dc.date.available 2021-07-26T10:58:18Z
dc.date.issued 2020-10-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49572
dc.description.abstract V bakalářské práci se zabýváme tématem urgentních stavů v paliativní hospicové péči. Koncept paliativní péče se stává každým rokem známější jak zdravotníkům, tak laické veřejnosti. Existuje mnoho dokumentů, knih či odborných prací týkajících se právě paliativní nebo hospicové péče, avšak v současných publikacích a monografiích není doposud věnována dostatečná pozornost právě symptomům vyžadujícím urgentní zásah zdravotnického personálu v zařízeních poskytujících specializovanou paliativní péči.Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol, ve kterých se snažíme přiblížit základní pojmy, vzdělávání či dostupnost paliativní péče v ČR, možnosti analgosedace a v neposlední řadě souhrn nejčastějších symptomů vyžadujících urgentní zásah ze strany personálu. V praktické části uvádíme výsledky dotazníkového šetření, které se zaměřuje právě na stavy vyžadující urgentní léčebný zásah a postup zaměstnanců v této situaci.
dc.format 83 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject hospicová péče cs
dc.subject urgentní stavy v hospicové péči cs
dc.subject paliativní analgosedace cs
dc.subject palliative care en
dc.subject hospice care en
dc.subject acute conditions in hospice care en
dc.subject palliative analgosedation en
dc.title Akutní stavy v paliativní hospicové péči
dc.title.alternative Acute Conditions in Palliative Hospic Care
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hůsková, Jitka
dc.date.accepted 2021-06-01
dc.description.abstract-translated In this bachelor thesis we deal with the issue of urgent conditions in palliative hospice care. The concept of palliative care is becoming better known each year to healthcare professionals and the lay public. There are many documents, books or professional papers related to palliative or hospice care, but in my opinion, current publications and monographs do not pay enough attention to the symptoms requiring urgent intervention of medical staff in facilities providing specialized palliative care. The work consists of theoretical and practical part. The theoretical part consists of four chapters, in which we try to approach the basic concepts, education or availability of palliative care in the Czech Republic, the possibilities of analgosedation and, last but not least, a summary of the most common symptoms requiring urgent intervention by staff. In the practical part, we present the results of a questionnaire survey, which focus on conditions requiring urgent medical intervention and the progress of employees in this situation.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 57056
dc.date.submitted 2021-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
kadlčíková_2021_dp.pdf 3.270Mb PDF View/Open None
kadlčíková_2021_op.pdf 814.7Kb PDF View/Open None
kadlčíková_2021_vp.pdf 728.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account