Formy a prevence šikanování na základních školách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Formy a prevence šikanování na základních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knotová, Dana
dc.contributor.author Strnad, Milan
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:13:42Z
dc.date.available 2010-07-16T08:13:42Z
dc.date.issued 2008-04-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4959
dc.description.abstract Šikana je jeden ze závažnách problémů na základních školách v České republice. Úkolem mé bakalářské práce v teoretické části je popis a prevence tohoto jevu a v praktické části pak porovnání jednotlivých programů proti šikaně na konkrétních základních školách v mém regionu. V teoretické části jsem v první kapitole definoval základní pojmy mého tématu-agresi, agresivitu, šikanu, oběť- trýznitele a popsal formy, zdroje, příčiny a projevy šikany. Druhá kapitola popisuje šikanu ve školním prostředí s výzkumy jejího výskytu. Třetí kapitola je věnována řešení šikany ve školním prostředí a zahrnuje všechny dotčené osoby. Čtvrtá kapitola nastiňuje prevenci a prostředky vedoucí k odhalení šikany, odpovědnost jednotlivých osob a právní aspekty šikany. V praktické části porovnávám komparativní metodou kvalitu vyhotovených minimálních preventivních programů proti šikaně na třech základních školách v mém regionu. Výsledky jsou uvedeny ve shrnující části. cs
dc.format 67 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 7296375 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Agrese cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject šikana cs
dc.subject oběti cs
dc.subject agresoři cs
dc.subject školní prostředí cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Aggression en
dc.subject aggressiveness en
dc.subject bullying en
dc.subject victims en
dc.subject aggressors en
dc.subject school milieu en
dc.subject prevention en
dc.title Formy a prevence šikanování na základních školách cs
dc.title.alternative Forms and Prevention of Bullying at Basic Schools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavrečková, Marie
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated Bullying is one of most serious problems at basic schools in the Czech Republic. This phenomenon and its prevention are dealt with in the theoretical part of my bachelor thesis, while the practical part compares individual bullying prevention programmes at particular basic schools in my region. The first chapter of the practical part defines the essential terms of the topic - aggression, aggressiveness, bullying, victim, bully. It also describes forms, sources, causes and manifestation of bullying. The second chapter deals with occurrence of bullying in the school milieu. Possible solutions to the problem of bullying in the school environment and all persons concerned are described in the third chapter. The fourth chapter outlines prevention and methods of detection of bullying, as well as responsibility of individuals and legal aspects of bullying. The practical part uses the comparative method to check the quality of Minimum bullying prevention programmes at three basic schools in my region. The results are presented in the summary of the bachelor thesis. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009294
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
strnad_2008_bp.pdfBlocked 6.958Mb PDF View/Open
strnad_2008_vp.doc 50.22Kb Microsoft Word View/Open
strnad_2008_op.doc 57.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account