Mravní výchova ve školním prostředí jako prevenci poruch chování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mravní výchova ve školním prostředí jako prevenci poruch chování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malíková, Lenka
dc.contributor.author Kubíčková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:14:03Z
dc.date.available 2013-03-28T00:00:27Z
dc.date.issued 2008-03-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4961
dc.description.abstract Moje práce nabízí zpracovaný přehled teorie mravní výchovy se zaměřením na školní prostředí a prevenci poruch chování. V teoretické části je strukturovaný přehled poznatků o mravní výchově, poruchách chování a mravní výchově ve školním prostředí jako prevenci poruch chování. Praktická část uvádí kvalitativní výzkum postojů pedagogů k mravní výchově ve školním prostředí. Závěr shrnuje výsledky výzkumu. Práce vyznívá pozitivně pro pedagogy, kteří působí jako významní činitelé mravní výchovy. Naopak jako negativní vidí nedostatek kvalitní literatury o mravní výchově a minimální možnosti vzdělávání pedagogů v oblasti mravní výchovy. cs
dc.format 130 s. cs
dc.format.extent 666460 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.03.2013
dc.subject mravní výchova cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject prevence cs
dc.subject školní prostředí cs
dc.subject výchovné instituce cs
dc.subject moral upbringing en
dc.subject bebehavioral disturbance en
dc.subject prevention en
dc.subject school environment en
dc.subject allowance institution en
dc.title Mravní výchova ve školním prostředí jako prevenci poruch chování cs
dc.title.alternative Moral upbringing in school environment as a precaution bebehavioral disturbance en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2008-05-13
dc.description.abstract-translated My work offers processed survey theory moral upbringing with a view to school environment and prevention bebehavioral disturbance. In theoretic parts is structured survey piece of knowledge about moral upbringing, bebehavioral disturbance and moral upbringing in school environment as a precaution bebehavioral disturbance. Practical part features qualitative research postures pedagogues to moral upbringing in school environment. Close summarises record research. Work purport positively for pedagoguesthat the act as significant agents moral upbringing. On the contrary like negative sees poverty of high - quality literature about moral upbringing and minimum possibilities education pedagogues in the area moral upbringing. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009167
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade A
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject juvenile delinquency en


Files in this item

Files Size Format View
kubíčková_2008_dp.pdfBlocked 650.8Kb PDF View/Open
kubíčková_2008_op.doc 60.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account